Kemikalier i hverdagen

Kemiske stoffer indgår i alt, hvad vi omgiver os med for eksempel kosmetik, maling, legetøj og elektronik. Kemi er uundværlig i en moderne hverdag, og udfordringen er at undgå at skade mennesker og miljø.

Kvinde kigger på vaskemiddel

Indberet gener ved brug af hverdagsprodukter
Har du oplevet gener som hudallergi, udslæt eller noget helt tredje efter at have brugt hverdagsprodukter, så kan du indberette generne til Miljøstyrelsen.

Hormonforstyrrende stoffer
Hormonforstyrrende stoffer kan påvirke hormonbalancen, og mistænkes for f.eks. at medføre misdannede kønsorganer eller kræft. Nye undersøgelser tyder også på at de kan have betydning for fedme og hjernens udvikling.

Hudallergi
Man kan få hudallergi af en række forskellige kemiske stoffer – bl.a. nikkel, parfume og hårfarve. Jo mindre du har kontakt med et allergifremkaldende stof, jo mindre er risikoen for, at du får allergi.

Kosmetik/plejeprodukter
Vi har alle kontakt med kosmetiske produkter i løbet af dagen. Da det kan være svært at finde viden og træffe oplyste valg som forbruger, har Miljøstyrelsen lavet en hjemmeside om kosmetik/plejeprodukter.

Duft- og kemikalieoverfølsomhed
Det anslås, at ca. hver tiende dansker oplever gener, når de indånder dufte og kemikalier. Det kaldes duft- og kemikalieoverfølsomhed (MCS).

Kend kemikalierne
Her kan du læse mere om udvalgte kemikalier. Stofferne kan f.eks. være mistænkt for at påvirke hormonsystemet, være kræftfremkaldende, nedbryde ozonlaget og blive ophobet i fødekæden eller i naturen.

Kortlægning af kemikalier i forbrugerprodukter
Her finder du over 100 rapporter, der kortlægger hvilke kemiske stoffer der findes i forbrugerprodukter.

Faremærker  
Faremærkerne skal sikre, at du kan se om produkter er farlige. Få mere at vide om hvad faremærkerne betyder.

Indeklima
Indeklimaet kan være forurenet med mange forskellige kemikalier, som bl.a. afgives fra byggevarer, forbrugerprodukter, og de aktiviteter, som vi foretager os.

Nanomaterialer
Nanomaterialer giver store muligheder for at udvikle og forbedre måden vi bruger kemikalier på – men også nye risici, som kræver ny viden.

Kemikalieregulering
Kemikalier kan reguleres på mange måder – bl.a. gennem lovgivning, økonomiske virkemidler og miljømærker.

Tjek kemien i dine varer med app

Skan stregkoden på elektronik, legetøj, møbler, tekstiler og andre varer - og tjek, om der er  problematisk kemi i varerne.

Læs om Meld ulovlige produkter til Miljøstyrelsen

Anmeld ulovlige produkter

Borgere har mulighed for at indberette mulige overtrædelser af Kemikalieloven til Kemikalieinspektionen.