Papir og Pap

Eksempler på artikler og delartikler: flyttekasser, støvposer, afdækningspap, emballager.

Papir kan indeholde nogle af de samme kandidatlistestoffer som behandlet træ, men processer såsom tryk og overfladebehandling af papir kan også bidrage med kandidatlistestoffer.

Nogle af de kandidatlistestoffer, som du kan finde i papir og pap, er:

  • TBTO Bis(tributyltin)oxid (CAS-nr. 56-35-9)
  • Kaliumchromat (CAS-nr. 7789-00-6)
  • N,N-dimethylacetamid (CAS-nr. 127-19-5)
  • Borsyre (CAS-nr. 10043-35-3, 11113-50-1)
  • 2-methoxyanilin (CAS-nr. 90-04-0) 
  • 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (CAS-nr. 71868-10-5)

Søg videre i databaser

Husk, at artikler kan indeholde flere kandidatlistestoffer end dem, der er nævnt her.

Søg i kemikaliedatabaser

Mere information

Se oversigt over vejledninger og rapporter om kandidatlistestoffer

Siden er opdateret 20. december 2020