Metal

Eksempler på artikler og delartikler: stige, skruetrækker, spatel, møbelbeslag, vandhaner

Flere af de varer, der sælges i detailhandlen, er fremstillet af stål. Stål er som udgangspunkt en legering af jern og kulstof, men der kan også være tilsat en række andre stoffer for at forbedre stålets egenskaber. Det kan være små mængder bor, kvælstof, fosfor, vanadium, nikkel, krom og mangan.

Nogle af stofnavnene i en stållegering vil du kunne se indgå i navnet på et kandidatlistestof. Det drejer sig blandt andet om kandidatlistestofferne kromtrioxid og borsyre, men bemærk at metallerne krom og bor ikke i sig selv er kandidatlistestoffer

Overfladebehandling såsom coating og limning af stål og andre metallegeringer vil forventeligt være blandt de største kilder til kandidatlistestoffer i metal.

Nogle af de kandidatlistestoffer som du kan finde i metal:

  • Cadmium og cadmiumforbindelser (CAS-nr. 7440-43-9, 10108-64-2, 1306-19-0, 10124-36-4 / 31119-53-6, 1306-23-6)
  • Kromtrioxid (CAS-nr. 1333-82-0)
  • Kaliumhydroxyoctaoxydizinkatdikromat(1-) (CAS-nr. 11103-86-9)
  • Borsyre (CAS-nr. 10043-35-3)
  • 2-benzyl-2-dimethylamino-4'-morpholinobutyrophenone (CAS-nr. 119313-12-1)

Søg videre i databaser

Husk, at artikler kan indeholde flere kandidatlistestoffer end dem, der er nævnt her.

Søg i kemikaliedatabaser

Mere information

Se oversigt over vejledninger og rapporter om kandidatlistestoffer

Siden er opdateret 20. december 2020