Om grænseværdier

Vi bruger mange kemikalier i vores hverdag. Derfor er det nødvendigt at beskytte mennesker og miljø mod forurening fra disse. Til det formål bliver der fastsat grænseværdier - de såkaldte kvalitetskriterier - for, hvilke koncentrationer af kemikalier, der må være i jord, luft, spildevand og drikkevand.

Grænseværdierne bliver brugt for eksempel til miljøgodkendelse af virksomhederne eller ved vurdering af alvoren og indsatsen ved en forurening med kemikalier.

Sådan bliver grænseværdierne fastsat

Miljøstyrelsen fastsætter grænseværdier for at beskytte mennesker ved at:

  • Basere grænseværdierne på den viden, der findes om det kemiske stof
  • Tage hensyn til de effekter stoffet forventes at have i og på kroppen
  • Tage hensyn til stoffets lugt og smag
  • Tage hensyn til om vi udsættes for stoffet fra jorden, luften eller drikkevandet.

Grænseværdierne skal beskytte i dagligdagen gennem et helt liv, og også omfatte sårbare grupper som børn, syge og ældre. Miljøstyrelsens grænseværdier kan derfor adskille sig fra de grænseværdier, der gælder i arbejdstiden på jobbet, og samme stof kan have forskellige grænseværdier alt efter, hvor i omgivelserne stoffet findes.

Du kan læse, hvordan kvalitetskriterierne for kemiske stoffer i jord, luft og drikkevand bliver fastsat her:

Metoder til fastsættelse af kvalitetskriterier for kemiske stoffer i jord, luft og drikkevand med henblik på at beskytte sundheden.

Overskridelse af grænseværdier

Når myndighederne vurderer, hvad der skal ske, når der er en overskridelse af grænseværdien, ser de på:

  • Hvordan overskridelsen er målt
  • Hvor pålidelig målingen er
  • Hvor længe overskridelsen sandsynligvis vil vare
  • Hvor stor risiko der er for skader på sundheden

Bliver en grænseværdi overskredet, er det ikke ensbetydende med, at det er farligt. De fleste grænseværdier er sat så lavt, at hvis de skulle blive overskredet, så skal man alligevel udsættes for meget store mængder af stoffet, før man bliver syg af det - også sårbare grupper som børn, syge og ældre. Overskridelsen kan dog bruges som "det gule lys", som advarer om, at her er noget, som måske kan blive et reelt problem på længere sigt.

Grænseværdier kan ændres

Det kan af og til være nødvendigt at ændre en grænseværdi, hvis myndighedernes viden om et stof ændres afgørende. For eksempel kan en grænseværdi for et kemisk stof oprindeligt være fastsat, fordi man ved, at stoffet er kræftfremkaldende i forsøgsdyr. Senere bliver grænseværdien måske ændret, fordi man finder ud af, at det kun gælder for dyr og ikke for mennesker.