Datablade og baggrundsrapporter for stoffer med jord- og drikkevandskvalitetskriterier

Nedenfor findes en liste over stoffer, hvor der i forbindelse med fastsættelsen af drikkevands og kvalitetskriterier i relation til drikkevand og forurenet jord er udarbejdet et datablad over stoffets sundhedseffekter mv. Der er tillige adgang til baggrundsrapporter for en række af stofferne.

Stofnavne alfabetisk