Miljøstyrelsens nanoindsats

Nanoteknologi har potentiale til at blive en stor gevinst for både samfund, erhvervsliv, miljø og vores sundhed. Men med den nye teknologi følger også usikkerhed i forhold til, om industrielt fremstillede nanomaterialer kan udgøre en miljø- og sundhedsrisiko.

Når nanomaterialer nævnes som en mulig miljø- og sundhedsrisiko, er det fordi, vi ikke altid kender de egenskaber, som stofferne får i nanoform. Eksempelvis ved vi, at partikler i nanostørrelse fra trafikudstødning og brændeovne kan udgøre en risiko for vores helbred. Vi ved, at visse industrielt fremstillede nanomaterialer kan have en lignende effekt, men ikke præcist, hvor mange af dem der har det eller hvorfor. Derfor er det vigtigt, at både virksomheder, myndigheder og forskningsinstitutioner holder øje med de nye materialer, så vi kan handle, hvis der skulle opstå mistanke om, at materialerne kan have skadelige effekter.

Miljø- og Fødevareministeriets indsats på nanoområdet
Hvis nanoteknologien skal have de bedste udviklingsbetingelser, er vi nødt til at tage hånd om den usikkerhed, der hersker blandt forbrugerne. Fra dansk side arbejder vi både nationalt og internationalt på at skaffe viden om nanomaterialers miljø- og sundhedseffekter samt få kortlagt produkter med nanomaterialer.

Overblik over nanoreguleringen
Man kan bruge nanomaterialer til mange forskellige ting, og derfor er der heller ikke én lovgivning, men flere, der regulerer området. Eksempelvis har Beskæftigelsesministeriet ansvaret, når det handler om arbejdsmiljø og brugen af nanomaterialer i produktionen, mens Miljø- og Fødevareministeriet (Fødevarestyrelsen) har ansvaret, hvis nanomaterialer bruges i fødevarer eller fødevareemballage. Miljøstyrelsen har ansvaret for den europæiske kemikalielovgivning REACH, der regulerer kemiske stoffer – også i nanostørrelse – og styrelsen har også ansvar for regulering af nanomaterialer i pesticider, biocider, kosmetik og andet.

Nanoproduktregistret
Der kan være nanomaterialer i en lang række forskellige forbrugerprodukter. Derfor etablerer Miljøstyrelsen et nanoproduktregister, der skal samle oplysninger om alle forbrugerprodukter, der indeholder nanomaterialer. Hvis din virksomhed fremstiller eller importerer forbrugerprodukter med nano, skal I sandsynligvis indberette jeres produkt i det nationale nanoproduktregister.

Værd at vide om nano
Hvad er nanomaterialer? Er det rigtigt, at nanopartikler findes naturligt i naturen og i kroppen? Hvordan kan nanomaterialer hjælpe med at reducere brugen af skrappe kemikalier? Det er blot nogle af de typiske spørgsmål om nanomaterialer, som vi forsøger at give svar på.

Ny viden fra Miljøstyrelsen om nano
Vi bliver hele tiden klogere på nanomaterialers effekt på sundhed og miljø. Det skyldes ikke mindst en målrettet forskning, men også nye metoder til at vurdere risici forbundet med nanomaterialer. Danmark bidrager til at skabe ny viden om nano. Her kan du læse om indsatsen.

Dansk og international forskning i nano
Herhjemme er en lang række forskellige aktører involveret i indsatsen for at tilvejebringe mere viden om nanomaterialer. Her får du et overblik over den danske og internationale forskningsindsats i nanomaterialers miljø- og sundhedseffekter.

spørgsmålstegn_1170-400

Helpdesk

...hvis du har spørgsmål om nanoproduktregisteret, som du ikke kan finde svar på her på hjemmesiden.

...skriv til helpdesken på

 

     

 

Spørgsmål besvares som hovedregel indenfor 7 dage. Skriv og bed om at blive ringet op, hvis du ønsker telefonisk kontakt.

 

Helpdesken besvarer generelle spørgsmål om, hvilke virksomheder der skal registrere og hvilke produkter, der skal registreres til Nanoproduktregisteret.