Miljøstyrelsens nanoindsats

Nanoteknologi har potentiale til at blive en stor gevinst for både samfund, erhvervsliv, miljø og vores sundhed. Men med den nye teknologi følger også usikkerhed i forhold til, om industrielt fremstillede nanomaterialer kan udgøre en miljø- og sundhedsrisiko.

Indsats på nanoområdet 
Fra dansk side arbejder vi både nationalt og internationalt på at skaffe viden om nanomaterialers miljø- og sundhedseffekter samt få kortlagt produkter med nanomaterialer.

Overblik over nanoreguleringen
Man kan bruge nanomaterialer til mange forskellige ting, og derfor er der heller ikke én lovgivning, men flere, der regulerer området. 

Nanoproduktregistret
For at holde  øje med udbredelsen af nanoprodukter til forbrugere i Danmark, skal danske virksomheder, der producerer eller importerer forbrugerprodukter med nanomaterialer indberette deres produkter i det nationale nanoproduktregister på virk.dk.

Vidensbank om nanno
Vi bliver hele tiden klogere på nanomaterialers effekt på sundhed og miljø. Det skyldes ikke mindst en målrettet forskning, men også nye metoder til at vurdere risici forbundet med nanomaterialer. Danmark bidrager til at skabe ny viden om nano. Her kan du læse om indsatsen.

Spørgsmål og svar om nanno
Hvad er nanomaterialer? Er det rigtigt, at nanopartikler findes naturligt i naturen og i kroppen? Hvordan kan nanomaterialer hjælpe med at reducere brugen af skrappe kemikalier? Det er blot nogle af de typiske spørgsmål om nanomaterialer, som vi forsøger at give svar på.

 

spørgsmålstegn_1170-400

Helpdesk

...hvis du har spørgsmål om nanoproduktregisteret, som du ikke kan finde svar på her på hjemmesiden.

...skriv til helpdesken på

 

      Obfuscated Email

 

Spørgsmål besvares som hovedregel indenfor 7 dage. Skriv og bed om at blive ringet op, hvis du ønsker telefonisk kontakt.

 

Helpdesken besvarer generelle spørgsmål om, hvilke virksomheder der skal registrere og hvilke produkter, der skal registreres til Nanoproduktregisteret.