Overblik over nanoreguleringen

Fordi nanomaterialer kan være i en lang række forskellige produkter og bruges forskelligt, falder nanomaterialer også ind under flere forskellige lovområder. Her kan du få et overblik over den centrale lovgivning på området.

Hvilket produkt et nanomateriale indgår i, og hvordan det anvendes, er afgørende for, hvilken lovgivning der er gældende for området.

Groft sagt er der tre områder, hvor der er særlige regler:

Nanomaterialer som kemiske stoffer og nannomaterialer i fødevarer eller fødevarekontaktmaterialer
Miljøministeriet har ansvaret for nanomaterialer, når det handler om miljø- og kemikalieområdet, herunder biocider, pesticider og kosmetik mens Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har ansvaret for nannomaterialer i fødevarer eller fødevarekontakt. 

Nanomaterialer i lægemidler
Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for regulering af arbejdsmiljøforhold.

Brug af nanomaterialer på arbejdspladsen
Beskæftigelsesministeriet har ansvaret for regulering af arbejdsmiljøforhold.