Rapporter om nano-materialer

I 2012-2015 blev der hvert år afsat midler på finansloven til "Bedre styr på nano"-indsatsen. Målet var at få mere klarhed over eksponeringsveje og eventuelle skadelige virkninger af nanomaterialer. Denne side giver let adgang til de 30 rapporter og andre resultater, som er udarbejdet under "Bedre styr på nano"-indsatsen frem til 2015.

Rapporter om nano-materialer 2012-2015