Særlige stoffer

Her sætter vi særligt fokus på udvalgte stoffer i kosmetik.

Særligt om cannabis og CBD
Det er forbudt at anvende narkotika, naturlige og syntetiske, i kosmetiske produkter. Cannabis er et sådant stof.

Særligt om CMR-stoffer
Stoffer, der kan fremkalde kræft, skade arveanlæg eller skade fosteret eller menneskets forplantningsevne, kaldes under den samlede betegnelse; CMR-stoffer.

Særligt om dyreforsøg
Det er forbudt at udføre dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter og kosmetiske ingredienser.

Særligt om mikroplast
Danmark indfører et nationalt forbud mod import og salg af kosmetiske produkter, som afrenses, der indeholder mikroplast.

Særligt om nannomaterialer
Markedsfører man kosmetiske produkter, der indeholder ingredienser på nanoform, er der en række forhold man skal være opmærksom på.