Særlige stoffer

Her sætter vi særligt fokus på udvalgte stoffer i forhold til kosmetik.

Særligt om cannabis og CBD
Det er forbudt at anvende narkotika, naturlige og syntetiske, i kosmetiske produkter. Cannabis er et sådant stof.

Særligt om CMR-stoffer
CMR-stoffer anses for at være særdeles skadelige for menneskers sundhed, da nogle af dem kan forårsage langtidsvirkninger, der kan have dødelig udgang eller give permanente skader.

Særligt om dyreforsøg
Det er forbudt at udføre dyreforsøg i forbindelse med kosmetiske produkter og kosmetiske ingredienser.

Særligt om mikroplast
Danmark har indført et nationalt forbud mod import og salg af kosmetiske produkter, som afrenses, der indeholder mikroplast.

Særligt om nannomaterialer
Markedsfører man kosmetiske produkter, der indeholder ingredienser på nanoform, er der en række regler, som man skal være opmærksom på.

 

Siden er opdateret 28.februar 2022