Cannabis og CBD

Det er forbudt at anvende narkotika, naturlige og syntetiske, i kosmetiske produkter. Cannabis er et sådant narkotika, ifølge FN’s konvention om narkotiske midler.

Det følger af kosmetikforordningens artikel 14, stk. 1, litra a), at kosmetiske produkter ikke må indeholde de stoffer, som nævnes i kosmetikforordningens bilag II (forbudslisten). I forbudslisten fremgår af løbenummer 306:

”Narkotika, naturlige og syntetiske. Alle stoffer optaget i tabel I og II til The Single Convention on Narcotic Drugs (Treaty Series No 34 (1965) (mnd. 2631); underskrevet i New York, den 30. marts 1961.”

Det vil sige, at stoffer, som er optaget i tabel I og II til denne konvention – på dansk FN´s enkeltkonvention om narkotiske midler (1961) - er forbudte i kosmetiske produkter. Af denne konventions tabel I fremgår stoffet cannabis på følgende måde:

"CANNABIS and CANNABIS RESIN and EXTRACTS and TINCTURES of CANNABIS"

Det fremgår af FN´s enkeltkonvention om narkotiske stoffer (1961) artikel 1, stk. 1, litra b) – d), hvad der skal forstås ved "cannabis"):

  • ”Cannabis”: de blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabisplanten (bortset fra frø og blade, der ikke ledsages af toppen) hvorfra harpiksen ikke er udvundet, uanset deres benævnelse.
  • ””Cannabis planten”: enhver plante af slægten cannabis
  • ”Cannabis harpiks”: den harpiks (resin), i rå eller oprenset stand, der er udvundet af cannabisplanten

Det er især de blomstrende og frugtbærende toppe af cannabisplanten, der indeholder de potente cannabinoider, som kan føre til en rus.

Hvilke dele af cannabisplanten er forbudt i kosmetiske produkter?

De blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabis planten, hvorfra harpiksen ikke er udvundet, er forbudt at anvende i kosmetiske produkter.

Cannabis harpiks (resin), tinkturer og ekstrakter af cannabis er også forbudt at anvende. Dette omfatter harpiks i rå eller oprenset stand, der er udvundet fra hele cannabis planten, samt tinkturer og ekstrakter af cannabis, hvormed der menes udtræk med alkohol, vand eller andre passende opløsningsmidler fra de blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabis planten. Man må dermed ikke anvende ingredienser med følgende navne: ”Sativa Cannabis Flower Extract” og ”Cannabis Sativa Flower/Leaf/Stem extract”, da disse er et ekstrakt af blomster, blade og stængler af Cannabis Sativa, Cannabaceae.

Hvilke dele af cannabisplanten er tilladt i kosmetiske produkter?

Ingredienser der stammer fra frø (frugten af cannabis planten), f.eks. Cannabis Sativa seed oil/Cannabis Sativa seed extract, og blade, der ikke ledsages af toppen, vil være tilladte at anvende i kosmetiske produkter, da de er undtaget af definitionen i FN’s konventions artikel 1.

Grænseværdier

Der er hverken i kosmetikforordningen eller i FN´s enkeltkonvention om narkotiske midler (1961) fastsat en grænseværdi for anvendelsen af cannabis i kosmetiske produkter. Det er derfor afgørende, hvilke dele af planten, der bruges, hvordan de er blevet behandlet, og om det kosmetiske produkt er sikkert at anvende for forbrugeren.

Cannabidiol (CBD)

CBD er et naturligt forekommende cannabinoid, der findes i cannabis planten, men CBD kan også fremstilles syntetisk.

EU-Domstolen har den 19. november 2020 ved sag C-663/18 fastslået, at CBD ikke er omfattet af definitionen af et narkotisk middel i henhold til FN’s enkeltkonvention om narkotiske midler. Efterfølgende har EU-Kommissionen udsendt en meddelelse om, at denne dom medfører, at CBD også falder ud af definitionen af narkotika i kosmetikforordningens bilag II, løbenummer 306, og at henvisningen hertil for CBD i CosIng vil blive fjernet i overensstemmelse med dommen. CBD er derfor tilladt at anvende i kosmetiske produkter, uanset hvilken del af planten det oprinder fra. Syntetisk fremstillet CBD er tilladt at anvende i kosmetiske produkter. EU-Kommissionen har dog iværksat en undersøgelse af, om der i kosmetikforordningens bilag bør indføres et forbud mod CBD.

Dokumentationskrav, men ingen krav om godkendelse

Det er vigtigt, at man som ansvarlig person sikrer sig, at det rent faktisk er et kosmetisk produkt, man vil markedsføre og ikke eksempelvis er et lægemiddel eller et kosttilskud.
Læs mere om, hvordan kosmetiske produkter defineres.

Der findes kosmetiske produkter med indhold af cannabis og CBD, som markedsføres til oral anvendelse – f.eks. til at dryppes under tungen. Mange stoffer vil let vil kunne optages i kroppen ved at dryppe det under tungen. Når produktet skal dryppes under tungen skal den ansvarlige person for det kosmetiske produkt derfor også fremlægge dokumentation for sikkerheden ved, at produktet også kan optages gennem mundhulens slimhinder. Desuden skal den ansvarlige person dokumentere den påståede kosmetiske effekt og funktion af produktet, herunder hvordan cannabis og CBD i olien bidrager hertil ved anvendelse under tungen. Dokumentationen skal fremlægges for kontrolmyndighederne ved deres forespørgsel.

Der er ikke krav om, at kosmetiske produkter skal godkendes af myndighederne, eller at der skal gives tilladelse til markedsføring. Til gengæld skal der for hvert kosmetisk produkt være en ansvarlig person i EU, som er ansvarlig for, at kosmetiklovgivningen overholdes.
Du kan læse mere om den ansvarlige persons forpligtelser her på hjemmesiden.

Selv om det er den ansvarlige person, som har det overordnede ansvar, har distributøren også forpligtelser. Distributøren har pligt til:

At reagere, hvis der er grund til at tro, at et produkt ikke overholder forordningen

På anmodning fra de kompetente myndigheder give oplysninger om den distributør eller ansvarlige person, som virksomheden køber produkterne af, samt de distributører, den sælger videre til. Disse oplysninger skal kunne gives i op til tre år efter produkterne blev gjort tilgængelig på markedet til en given distributør
Læs mere om pligterne for distributøren

Krav til dokumentationen

Cannabis anvendes bl.a. i kosmetiske produkter til huden, og Miljøstyrelsen og Kemikalieinspektionen vil dermed forvente, at der kan forevises dokumentation for, at produktet overholder lovgivningen.

Den ansvarlige person skal kunne fremlægge dokumentation for:

  • Hvad det anvendte cannabis er fremstillet ud fra, herunder en erklæring om hvilke dele af cannabisplanten, der eventuelt er anvendt til produktionen. Beskrivelse af høstmetoden for cannabis kan her være nyttig

Skema over cannabis i kosmetiske produkter

Dette skema indeholder blot nogle eksempler på ingredienser med Cannabis/Hamp. Du kan finde supplerende oplysninger om ingredienser på CosIng, hvis der i søgefeltet søges på Cannabis, Cannabidiol, Hemp. Gå videre til CosIng (EU-Kommissionen)

 

 

Tilladt i kosmetiske produkter

Forbudt i kosmetiske produkter

Cannabis:
Blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabis planten, hvorfra harpiksen ikke er udvundet      

 

X

Cannabis resin:
Harpiks (resin) i rå eller oprenset stand udvundet af enhver del af cannabisplanten

 

X

Cannabis extract:
Cannabis ekstrakt udvundet af de blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabisplanten, hvorfra harpiksen ikke er udvundet

 

X

Cannabis tincture:
Cannabis tinktur fremstillet ved udtræk af de blomstrende eller frugtbærende toppe af cannabisplanten, hvorfra harpiksen ikke er udvundet

 

X

Cannabidiol – derived from extract or tincture or resin of Cannabis:
CBD fremstillet ud fra ekstrakt, tinktur eller resin af cannabis (de blomstrende eller frugtbærende toppe

X

 

Cannabidiol – synthetically produced:
CBD som er syntetisk fremstillet

X

 

CBD (cannabidiol) udvundet af stængler og blade, der ikke forbindes med toppen af cannabisplanten

X

 

 


Eksempler på INCI-navne for cannabis/hamp

Tilladt i kosmetiske produkter

Forbudt i kosmetiske produkter

Cannabis Sativa Seed Extract

 x 

Cannabis Sativa Seed Oil Glycereth-8 esters

x

 

Cannabis Sativa Seed Oil Peg-8 esters

x

 

Cannabis Sativa Seedcake powder

x

 

Hydrolyzed Cannabis Sativa Seed Extract

X

 

Cannabis Sativa Flower/Leaf/Stem Extract

 

x

Cannabis Sativa Stem Powderx

 x

Decyl Hempseedate

x

 

Hydrogenated Hemp Seed Oil

x

 

Hydrolyzed Hemp Seed Extract

x

 

Hydrolyzed Hemp Seed Protein

x

 

Hydrolyzed Hemp Seed Protein Hydroxypropyltrimonium Chloride

x

 
Potassium Hempseedate

x

 
Sodium Hempseedamphoacetate

x