Mikroplast

Danmark har et nationalt forbud mod import og salg af kosmetiske produkter, som afrenses, der indeholder mikroplast.

Formålet med forbuddet er at forhindre udledning til miljøet af mikroplast, der ikke kan nedbrydes. Forbuddet omfatter kosmetiske produkter, der afrenses.

Ikrafttrædelse og overgangsordning

Bekendtgørelsen med forbuddet trådte i kraft den 1. juli 2020. Det betyder, at det fra den 1. juli 2020 ikke er tilladt at importere eller sælge kosmetiske produkter, som afrenses, og som indeholder mikroplast.

Forbuddets omfang

Forbuddet omfatter kosmetiske produkter, som afrenses, og som indeholder mikroplast i en koncentration på 0,01% eller derover. Der er dog undtagelser til forbuddet, jf. nedenstående afsnit.

Definitionen af et kosmetisk produkt, der afrenses er, jf. bekendtgørelsens (Mikroplastbekendtgørelsen, BEK nr. 655 af 19/05/2020) § 1:

Et kosmetisk produkt, som er beregnet til at blive fjernet efter anvendelse på hud, hår eller slimhinder.

Disse produkter kaldes også ”rinse-off” produkter. Det kan f.eks. være skrubbemasker, ansigtsvask, shampoo, mundplejemidler (f.eks. tandpasta), hårbalsam osv. Produkter, der er beregnet til at blive på huden, er således ikke omfattet af bekendtgørelsen. Det kan f.eks. være cremer, bodylotion, neglelak, solcreme osv.

Definitionen af mikroplast er, jf. bekendtgørelsens § 1:

Plastik i fast form, som er mindre end eller lig med 5 mm i alle dimensioner, og som er uopløseligt i vand.

Mikroplast anvendes i kosmetik til flere forskellige formål, herunder som eksfoliant, viskositetsstabilisatorer, filmdannende polymerer eller opacificeringsmidler. Forbuddet gælder for alle kosmetiske produkter til afrensning, der indeholder mikroplast i fast form, som ikke er vandopløseligt (jf. ovenstående definition). Dette er uanset med hvilket formål, at mikroplasten er tilsat. Forbuddet er derfor ikke begrænset til mikroplast, som for eksempel bruges til at give en eksfolierende eller skrubbende effekt. Hvis mikroplasten derimod ikke er i fast form eller er vandopløselig, så vil den ikke være omfattet af forbuddet.

Plastik er defineret som, jf. bekendtgørelsens § 1:

Et syntetisk polymert stof, der kan støbes, ekstruderes eller fysisk manipuleres til forskellige faste former, og som bevarer sin endelige fremstillede form under brug i sine tilsigtede anvendelser.

Da definitionen af plastik er begrænset til syntetiske polymerer, vil polymerer, der forekommer i naturen, ikke være omfattet af bekendtgørelsens regler. Der kan dog være grænsetilfælde, hvor naturligt forekomne polymerer er blevet kemisk modificeret. I disse tilfælde vil den modificerede og naturligt forekomne polymer blive anset som mikroplast ifølge definitionen i bekendtgørelsen, hvis den opfylder kriterierne om at være i fast form, mindre end eller lig med 5 mm i alle dimensioner, uopløselig i vand og ikke-bionedbrydelig

Bionedbrydeligt mikroplast er undtaget

Hvis det kan dokumenteres, at den mikroplast, der er tilført til det kosmetiske produkt, er bionedbrydeligt, så vil produktet være undtaget fra forbuddet. For at et produkt kan være undtaget fra forbuddet, skal et eller flere af de kriterier for bionedbrydelighed, der er angivet i bilag I til mikroplastbekendtgørelsen, være opfyldt, jf. bekendtgørelsens § 1.

Indeholder det produkt, jeg importerer eller sælger, mikroplast?
Mikroplast kan være fremstillet af mange forskellige typer plastmaterialer i forskellige former (f.eks. flydende eller fast), koncentrationer og størrelser. Det kan derfor være vanskeligt at afgøre, om et kosmetisk produkt indeholder mikroplast, der opfylder definitionen i mikroplastbekendtgørelsen.

Det er først og fremmest den ansvarlige persons pligt at vide hvilke ingredienser, der er anvendt i deres produkter. Forhandleren eller importøren kan derfor gå tilbage i forsyningskæden og indhente information om, hvorvidt det pågældende produkt indeholder mikroplast i henhold til definitionen i mikroplastbekendtgørelsens § 1 og § 2.

Indholdet af mikroplast i kosmetiske produkter kan ikke bestemmes ud fra ingredienslisten

Det er ikke muligt udelukkende ud fra et INCI-navn på ingredienslisten at afgøre, om et produkt er forbudt at importere eller sælge i henhold til mikroplastbekendtgørelsen. Det skyldes bl.a., at de polymerer, der udgør byggestenene i mikroplast, findes i mange former, størrelser og koncentrationer. Disse tre ting er afgørende for, om produktet er omfattet af begrænsningerne i mikroplastbekendtgørelsen. For eksempel kan den samme polymer være i en fast form i ét produkt og i en flydende form i et andet produkt, og man vil ikke kunne afgøre, om der er tale om den ene eller den anden form ud fra INCI-navnet alene.

Hvis du importerer eller sælger kosmetiske produkter og er i tvivl om, hvorvidt de er omfattet forbuddet i mikroplastbekendtgørelsen, kan det derfor være nødvendigt at gå tilbage i forsyningskæden og indhente information om et eventuelt indhold af mikroplast (jf. definitionen i mikroplastbekendtgørelsens § 1) samt information om den koncentration af mikroplast, der anvendes i produktet.

Der findes ikke en udtømmende liste over alle de polymerer, der anvendes i kosmetiske produkter, og som principielt kan være omfattet af definitionen af mikroplast. Miljøstyrelsen kan derfor ikke opstille lister over de ingredienser, der henholdsvis vil være omfattet og ikke omfattet af forbuddet.

Hvad kan du som erhvervsdrivende gøre for at finde ud af, om dine produkter er omfattet af mikroplastbekendtgørelsen?

Undersøg først og fremmest om dit produkt opfylder definitionen for et kosmetisk produkt, der afrenses (også kaldet et ”rinse-off” produkt).
Du kan finde mere information om fortolkningen af rinse-off begrebet på dette notat fra Miljøstyrelsen

Hvis du er i tvivl, om dine produkter indeholder mikroplast, skal du tage kontakt til din leverandør/producenten/den ansvarlig person og indhente information om et eventuelt indhold af mikroplast, jf. definitionen i mikroplastbekendtgørelsen. Det er den ansvarlige persons ansvar at vide hvilke ingredienser, der er anvendt i deres produkter, og dette skal bl.a. fremgå af produktets dossier med produktinformationer.

Forskellige mærkningsordninger tillader ikke, at der bruges mikroplast i personlige plejeprodukter og kosmetik. Det kan eksempelvis være Svanemærket eller EU-Blomsten. Hvis dit produkt er en del af en anden mærknings- eller certificeringsordning, kan du undersøge, om der tillades mikroplast i henhold til kriterierne for den pågældende mærknings-/certificeringsordning.