Ændringer i bilag til kosmetikforordningen

Her på siden kan du finde information om ændringer i kosmetikforordningens bilag.

Kosmetikforordningen indeholder alle relevante regler for kosmetiske produkter. 

Ændring af bilag II, III, V og VI i kosmetikforordningen

Nedenstående ændringsretsakt er indarbejdet i den seneste konsoliderede kosmetikforordning af 1. maj 2020.

Kommissionens forordning (EU) 2019/1966 af 27. november om ændring og berigtigelse af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

EU-Kommissionen har vedtaget ændringer til bilag II, III og V.

Ændringerne vedrører den såkaldte CMR-omnibus procedure, hvor stoffer klassificeret som CMR-stoffer opføres på listen over forbudte stoffer i kosmetikforordningen i bilag II og hvor det er relevant, udgå af listerne over stoffer, der er underlagt begrænsninger, eller tilladte stoffer i bilag III og V i kosmetikforordningen. Det er stoffer, der er klassificeret som CMR-stoffer i Kommissionens forordning (EU) 2018/1480. Herunder kan nævnes stoffet kaliumpermanganat, tetramethrin, m.fl. Derudover er der ved en berigtigelse tilføjet yderligere 18 stoffer til bilag II, som alle er klassificeret som CMR stoffer i Kommissionens forordning 2016/1179. Disse blev ved en fejl ikke medtaget i en tidligere ændring til kosmetikforordningens bilag. Der kan bl.a. nævnes phenol.  

Derudover er der foretaget ændringer i bilag III for stoffet 2-hydroxybenzoesyre (salicylic acid), der tillades under visse betingelser og må anvendes til anden brug end som konserveringsmiddel med en koncentration på 2 % og 3 % afhængig af det kosmetiske produkt. Der er også foretaget ændringer i bilag V for salicylsyre, der tillades under visse betingelser og må anvendes med en koncentration på max. 0,5 %, når det anvendes som konserveringsmiddel.  

Læs mere om kommissionens forordning 2019/1966 – ændring i bilag II, III og V.

De følgende ændringsretsakter er fra perioden april – maj 2019 og er indarbejdet i den konsoliderede kosmetikforordning af 17. juni 2019. Ændringerne vedrører bl.a. phenylene Bis-Diphenyltriazine, 2-Chloro-p-Phenylenediamine, 2-Chloro-p-Phenylenediaminesulfat, 2-Chloro-p-Phenylenediamine dihydrochlorid, climbazol, diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid; 2-Furaldehyd, polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid samt en lang række CMR-stoffer. 
Opdateret september 2019.

EU-Kommissionens forordning (EU) 2019/680 af 30. april om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

EU-Kommissionen har vedtaget ændringer for anvendelsen af phenylene Bis-Diphenyltriazine som UV filter i kosmetiske produkter. Bilag VI i kosmetikforordningen er ændret, så stoffet må anvendes med en maksimumkoncentration på 5 %, dog ikke i anvendelser, hvor slutbrugerens lunger kan blive eksponeret ved indånding.
Læs mere om kommissionens forordning 2019/680 - ændring i bilag VI.

EU-Kommissionens forordning (EU) 2019/681 af 30. april om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Kommissionen har vedtaget ændringer for de tre stoffer 2-Chloro-p-Phenylenediamine, 2-Chloro-p-Phenylenediaminesulfat og 2-Chloro-p-Phenylenediamine dihydrochlorid, der forbydes ved anvendelse i hårfarveprodukter, herunder produkter til farvning af øjenbryn, og produkter til farvning af øjenvipper. De tre stoffer tilføjes til listen over forbudte stoffer i bilag II til kosmetikforordningen (EF) nr. 1223/2009.

Ændringerne til bilag II finder henholdsvis anvendelse fra den 22. november 2019, hvorefter hårfarveprodukter indeholdende ovenstående ikke må bringes i omsætning, og fra den 22. februar 2020 må sådanne produkter ikke gøres tilgængelige på EU-markedet. Læs mere om kommissionens forordning 2019/681 - ændring i bilag II 

EU-Kommissionens forordning (EU) 2019/698 af 30. april 2019 om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Kommissionen har vedtaget begrænsninger i bilag III i brugen af stoffet climbazol i skælshampoo, hvorefter anvendelsen af stoffet til andre formål end konservering begrænses til shampoo, der afrenses, når stoffet anvendes som skælbehandlende middel ved en maksimumkoncentration på 2 %. Anvendelsen af stoffet som konserveringsmiddel tillades kun i hårlotion, ansigtscreme, fodplejeprodukter og shampoo, der afrenses, hvilket tilføjes i bilag V. Maksimumskoncentrationen er 0,2 % for ansigtscreme, hårlotion og fodplejeprodukter og 0,5 % for shampoo, der afrenses.
Læs mere om kommissionens forordning 2019/698 - ændring i bilag III og V 

EU-Kommissionens forordning (EU) 2019/831 af 22. maj 2019 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter

Kommissionen har vedtaget ændringer til bilag II, III og V i kosmetikforordningen nr. 1223/2009.

Ændringerne vedrører den såkaldte CMR-omnibus procedure, hvor stoffer klassificeret som CMR-stoffer opføres på listen over forbudte stoffer i kosmetikforordningen i bilag II og slettes fra bilag III og V. Herunder kan nævnes stoffet formaldehyd, Quaternium-15, chloracetamid og en række borforbindelser.

Der er tilføjet nye forbudte stoffer svarende til over 200 løbenumre i bilag II, hvoraf nogle er relevante at anvende i kosmetiske produkter. Her kan bl.a. nævnes octamethylcyclotetrasiloxan, eller D4 som stoffet også kaldes. Desuden er der vedtaget begrænsninger for stofferne: hydrogenperoxid og andre sammensætning eller blandinger, der frigiver hydrogenperoxid, diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid med en maksimumkoncentration på 5,0 % i det brugsklare produkt; 2-Furaldehyd med en maksimumkoncentration på 0,001 % og polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid med en maksimumkoncentration på 0,1 %.
Læs mere om kommissionens forordning 2019/831 - ændring i bilag II, III og V

Læs om CMR-stoffer i kosmetik og omnibusproceduren på Miljøstyrelsens hjemmeside. 

Siden er opdateret 20. december 2020