Ændringer i bilag til kosmetikforordningen

Her på siden kan du finde information om ændringer kosmetikforordningens bilag.

Kosmetikforordningen indeholder alle relevante regler for kosmetiske produkter. 

Ændring af bilag II, III, V og VI i kosmetikforordningen

Alle nedenstånde ændringsretsakter er indarbejdet i den seneste konsoliderede kosmetikforordning af 17. juni 2019. Ændringerne vedrører bl.a. phenylene Bis-Diphenyltriazine, 2-Chloro-p-Phenylenediamine, 2-Chloro-p-Phenylenediaminesulfat, 2-Chloro-p-Phenylenediamine dihydrochlorid, climbazol, diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid; 2-Furaldehyd, polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid samt en lang række CMR-stoffer.
Opdateret september 2019.

Kommissionens forordning (EU) 2019/680 af 30. april om ændring af bilag VI til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter
EU-Kommissionen har vedtaget ændringer for anvendelsen af phenylene Bis-Diphenyltriazine som UV filter i kosmetiske produkter. Bilag VI i kosmetikforordningen er ændret, så stoffet må anvendes med en maksimumkoncentration på 5 %, dog ikke i anvendelser, hvor slutbrugerens lunger kan blive eksponeret ved indånding.
Læs mere på kommisionens hjemmeside - bilag VI

Kommissionens forordning (EU) 2019/681 af 30. april om ændring af bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter
Kommissionen har vedtaget ændringer for de tre stoffer 2-Chloro-p-Phenylenediamine, 2-Chloro-p-Phenylenediaminesulfat og 2-Chloro-p-Phenylenediamine dihydrochlorid, der forbydes ved anvendelse i hårfarveprodukter, herunder produkter til farvning af øjenbryn, og produkter til farvning af øjenvipper. De tre stoffer tilføjes til listen over forbudte stoffer i bilag II til kosmetikforordningen (EF) nr. 1223/2009.

Ændringerne til bilag II finder henholdsvis anvendelse fra den 22. november 2019, hvorefter hårfarveprodukter indeholdende ovenstående ikke må bringes i omsætning, og fra den 22. februar 2020 må sådanne produkter ikke gøres tilgængelige på EU-markedet. Læs mere på kommissionens hjemmeside - bilag II 

EU-Kommissionens forordning (EU) 2019/698 af 30. april 2019 om ændring af bilag III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter
Kommissionen har vedtaget begrænsninger i bilag III i brugen af stoffet climbazol i skælshampoo, hvorefter anvendelsen af stoffet til andre formål end konservering begrænses til shampoo, der afrenses, når stoffet anvendes som skælbehandlende middel ved en maksimumkoncentration på 2 %. Anvendelsen af stoffet som konserveringsmiddel tillades kun i hårlotion, ansigtscreme, fodplejeprodukter og shampoo, der afrenses, hvilket tilføjes i bilag V. Maksimumskoncentrationen er 0,2 % for ansigtscreme, hårlotion og fodplejeprodukter og 0,5 % for shampoo, der afrenses.
Læs mere på kommissionens hjemmeside - bilag III og V 

EU-Kommissionens forordning (EU) 2019/831 af 22. maj 2019 om ændring af bilag II, III og V til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1223/2009 om kosmetiske produkter
Kommissionen har vedtaget ændringer til bilag II, III og V i kosmetikforordningen nr. 1223/2009.

Ændringerne vedrører den såkaldte CMR-omnibus procedure, hvor stoffer klassificeret som CMR-stoffer opføres på listen over forbudte stoffer i kosmetikforordningen i bilag II og slettes fra bilag III og V. Herunder kan nævnes stoffet formaldehyd, Quaternium-15, chloracetamid og en række borforbindelser.

Der er tilføjet nye forbudte stoffer svarende til over 200 løbenumre i bilag II, hvoraf nogle er relevante at anvende i kosmetiske produkter. Her kan bl.a. nævnes octamethylcyclotetrasiloxan , eller D4 som stoffet også kaldes. Desuden er der vedtaget begrænsninger for stofferne: hydrogenperoxid og andre sammensætning eller blandinger, der frigiver hydrogenperoxid, diphenyl (2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphinoxid med en maksimumkoncentration på 5,0 % i det brugsklare produkt; 2-Furaldehyd med en maksimumkoncentration på 0,001 % og polyhexamethylenbiguanidhydrochlorid med en maksimumkoncentration på 0,1 %.
Læs mere på kommissionens hjemmeside - bilag II, III og V

Læs om CMR-stoffer i kosmetik og omnibusproceduren på Miljøstyrelsens hjemmeside.