Ansvarlig person: Dossier

Som ansvarlig person skal du udarbejde og opbevare et dossier for hvert produkt, som du markedsfører.

Oplysningerne i dossieret skal være lettilgængelige for myndighederne i den medlemsstat, hvor den ansvarlige person har adresse, jf. artikel 11 i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009). Dossieret skal være på et sprog, der er letforståeligt i det pågældende land, dvs. i Danmark skal dossieret være skrevet på enten dansk eller engelsk. Dossieret skal opbevares i 10 år efter, at sidste batch af produktet er bragt i omsætning.

Dossieret skal bl.a. indeholde:

  • En beskrivelse af det kosmetiske produkt, som tydeligt viser, hvilket produkt der er tale om.
  • Sikkerhedsrapport (art. 10 i kosmetikforordningen)
  • En beskrivelse af fremstillingsmetoden og en erklæring om, at produktet er fremstillet efter god fremstillingspraksis (GMP).
  • Dokumentation for den påståede virkning af produktet når arten eller virkningen af produktet begrunder det. Det kan fx være en solcremes beskyttelsesfaktor, eller hvis en deodorant anprises med at være effektiv i et givet tidsrum.
  • Oplysninger om ethvert dyreforsøg, der er udført af enten fabrikanten, fabrikantens befuldmægtigede eller fabrikantens leverandører i forbindelse med ed udviklingen eller sikkerhedsvurderingen af det kosmetiske produkt eller dets ingredienser, herunder ethvert dyreforsøg udført med henblik på at opfylde reglerne i tredjelande.