Miljøstyrelsens biocidhelpdesk

Virksomheder kan kontakte Miljøstyrelsens biocidhelpdesk med spørgsmål vedrørende biocidlovgivningen. Vi giver vejledende svar om alt fra ansøgningsprocedurer og produktgodkendelser til tidsfrister og overgangsordninger. Du får svar fra helpdesken inden for fire uger.

Har du spørgsmål til biocidlovgivningen, som du ikke har kunnet finde svar på? Så kan du kontakte Miljøstyrelsens biocidhelpdesk.

Start her og få svar med det samme

De fleste spørgsmål om biocidforordningen er besvaret her på hjemmesiden. Før du kontakter biocidhelpdesken, kan du med fordel se nærmere på følgende sider:

Du finder desuden mere viden her:

  • Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) har en informativ hjemmeside (www.echa.europa.eu) med opdateret information om biocidlovgivningen, godkendelser af konkrete aktivstoffer og frister for at søge om produktgodkendelse. ECHA har også en helpdesk, der kan kontaktes med spørgsmål om fx om vurdering af aktivstoffer eller tekniske spørgsmål om relevante it-værktøjer som R4BP, IUCLID eller REACH-IT. Gå til ECHA's helpdesk.
  • Miljøstyrelsens informationscenter kan besvare spørgsmål af mere generel karakter om forvaltning af dansk miljølovgivning, men ikke specifikke spørgsmål om fx fortolkning af lovgivningen. Kontakt Miljøstyrelsens informationscenter pr. e-mail eller telefon.

Hvad hjælper Miljøstyrelsens biocidhelpdesk med?

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk er en service til virksomheder, der har brug for vejledende information om biocidforordningen og den øvrige biocidlovgivning. Helpdesken giver vejledende svar om alt fra ansøgningsprocedurer og produktgodkendelser til tidsfrister og overgangsordninger. Spørgsmål stilles pr. e-mail til nedenstående adresse. Du modtager svar fra helpdesken inden for fire uger.

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk hjælper ikke med:

  • Telefoniske henvendelser.
  • Rådgivning om virksomhedens konkrete situation.
  • Besvarelse af spørgsmål eller bindende tilsagn om konkrete, igangværende sager.
  • Spørgsmål som hører under Det Europæiske Kemikalieagentur, fx om it-værktøjer (se ovenfor).

Hvilke sprog kan benyttes?

Du kan skrive til helpdesken på dansk eller engelsk. Vær opmærksom på, at engelsk er arbejdssproget ved ansøgning om produktgodkendelse under biocidforordningen. Arbejdssproget i forbindelse med den nationale overgangsordning er dansk.

Sådan kontakter du Miljøstyrelsens biocidhelpdesk

For at kunne besvare dit spørgsmål hurtigst muligt beder vi dig følge nedenstående vejledning:

1. Send dit spørgsmål pr. e-mail til Obfuscated Email. Du bedes undlade at sende spørgsmålet til Miljøstyrelsens øvrige postkasser, da det ikke vil fremme besvarelsen af din henvendelse.

2. I din e-mail skal du oplyse følgende:

a) Henvender du dig som privatperson eller som erhvervsdrivende?

b) Knytter din henvendelse sig til en konkret sag med et eksisterende journalnummer? Journalnummeret skal oplyses i e-mailens emnelinje.

c) Hvilket aktivstof knytter din henvendelse sig til? Aktivstoffer skal identificeres med deres CAS-nr. Se oversigt over CAS-nr. hos ECHA.

d) Har du indgivet en ansøgning om produktgodkendelse?

3. Du modtager svar fra helpdesken i din indbakke inden for fire uger. Du kan ikke ringe til helpdesken.

Gå til liste over godkendte aktivstofleverandørerer