Sprøjtemidler godkendt til brug på golfbaner

Her kan du se, hvilke sprøjtemidler, der er godkendt til at blive brugt på golfbaner.

Oplysningerne om alle aktuelle godkendte pesticider i Danmark kan findes i Miljøstyrelsens database for bekæmpelsesmidler

Miljøstyrelsen fører en særskilt liste over pesticider godkendt til golfbaners spillearealer, hvor alle midler fremgår, som det på det givne tidspunkt er tilladt at anvende.

Se hvilke pesticider, der er godkendt til at blive brugt på golfbaner samt de tilhørende belastningstal for de enkelte midler. Listen er senest opdateret 15. januar 2024.  

Der kan ske forsinkelser i Miljøstyrelsens opdatering af listen over midler godkendt til brug på golfbaner. Det er altid sprøjteførerens og den driftsansvarliges ansvar, selv at holde sig ajour med, hvilke midler, det er tilladt at anvende og opbevare på et givent tidspunkt, samt reglerne for hvordan midlet skal anvendes.

Anvendelse af et godkendt pesticid skal som udgangspunkt ske i henhold til brugsanvisningen på etiketten. Mange af midlerne, godkendt til golfbaner, er dog godkendt som en såkaldt 'mindre anvendelse', dvs. en anden anvendelse end den/dem som midlet er godkendt til og som fremgår af etiketten for midlet. En godkendelse til mindre anvendelse vil have særlige krav til anvendelsen, som fremgår af et særskilt dokument under hvert middel i bekæmpelsesmiddeldatabasen.