REACH: Forbud og anvendelsesbegrænsninger

REACH indeholder en liste over stoffer, som der er forbud mod i specifikke produkter, eller hvor der er begrænsninger i forhold til at producere, markedsføre og/eller anvende stofferne.

REACH-forordningens Bilag 17 (XVII) er en liste over stoffer, hvor der er forbud eller begrænsninger i forhold til produktion, markedsføring eller brug af stofferne i forskellige produkter (blandinger eller artikler) og processer, som f.eks. forarbejdning eller fremstilling af produkter. Formålet er at beskytte mennesker og miljø mod uacceptable risici.

Bilag XVII indeholder stoffer med forskellige forbud eller begrænsninger. Listen udvides løbende med nye indgange. Listen er opdelt i to kolonner. I venstre kolonne ses de stoffer, som de enkelte forbud handler om. I højre kolonne beskrives selve forbuddet eller begrænsningen – det vil sige, hvilke produkter og anvendelser, der er omfattet, samt eventuelle andre betingelser, f.eks. grænseværdier eller overgangsperioder. Desuden kan der være anvendelser, som ikke er omfattet af reglen.  
Du kan se listen på ECHAs hjemmeside.

Er du i tvivl om en vare, som din virksomhed producerer, markedsfører eller anvender, indeholder et stof, der er på Bilag XVII, må du kigge listen igennem. Vær opmærksom på, at begrænsningerne ofte gælder meget specifikke anvendelser eller mængder af stofferne i produkter og processer. Vær også opmærksom på, at der kan være andre begrænsninger for stoffet end dem, der fremgår af REACH-forordningen. Der er f.eks. lovgivning for kosmetik og elektronik mv. som gælder samtidig med REACH.

Miljøstyrelsen har udarbejdet en række faktaark om forskellige stoffer. Her kan du også finde mere information om nogle af stofferne på REACH Bilag XVII.
Se faktaark om nogle af stofferne på listen 

Hvem er ansvarlig?

Både producenten, importøren og den, som markedsfører produkter, kan have ansvar for at reglerne overholdes. Det afhænger af, hvordan det enkelte forbud er formuleret.

Spørg Miljøstyrelsen

Har du spørgsmål, kan du kontakte Miljøstyrelsens REACH helpdesk på reachspm@mst.dk.Eller CLP helpdesk på CLPHelpdesk@mst.dk.

Du kan også læse vores faktaark om REACH og CLP for en hurtig indføring i reglerne. 

Vi har også udarbejdet en liste med spørgsmål og svar om REACH og CLP