Information til forhandlere

Hvis du forhandler biocider i dit daglige arbejde, vil du i de kommende år komme til at mærke ændringer som følge af biocidforordningen.

Godkendelsesprogrammet

Kort fortalt består biocidlovgivningen af to godkendelsesprogrammer. Det første er vurderingen af aktivstofferne i EU. Det andet er godkendelsen af biocidholdige produkter i de enkelte medlemslande eller EU. Først når et aktivstof er godkendt til en eller flere produkttyper, kan den egentlige godkendelsesproces gå i gang i det land, hvor man vil markedsføre sit produkt.

  • Trin 1: EU godkender aktivstofferne.
  • Trin 2: Miljøstyrelsen eller EU godkender produktet, som aktivstofferne indgår i.

Nedenstående figur viser processen:

Nye regler - konsekvenser for forhandlere

Langt flere produkter end i dag vil blive omfattet af en harmoniseret godkendelsesordning i EU. I Danmark findes der i dag omkring 300 produkter, som er omfattet af den danske godkendelsesordning for biocidholdige produkter. Disse – og ca. 1.700 andre biocidholdige produkter – vil på sigt blive omfattet af den harmoniserede godkendelsesordning i EU.

Alle biocidholdige produkter skal godkendes individuelt, hvilket er en længerevarende proces. Først skal EU vurdere alle de aktivstoffer, som indgår i de biocidholdige produkter. Herefter skal producenterne af det enkelte produkt søge om godkendelse af deres produkt indeholdende et eller flere godkendte aktivstoffer. Processen vil vare fra cirka 2010 til 2027.


Værd at vide om godkendelsesprocessen

  • Det er lovligt at sælge produkterne, indtil de har været igennem godkendelsesprocessen, hvis aktivstoffet er med i revurderingsprogrammet, og de ikke er omfattet af den danske godkendelsesordning. Fra et aktivstof er godkendt, har producenten af det biocidholdige produkt to år til at søge om godkendelse af produktet.
  • Hvis et produkt bliver godkendt, kan det naturligvis fortsat sælges.
  • Hvis et produkt ikke bliver godkendt, kan det fortsat sælges i en periode på seks måneder efter afvisningen. Derefter skal salg og markedsføring helt stoppe. Lagerbeholdningen skal være udtømt senest 1 år efter afvisningen

Hvilke regler gælder i dag?

Fra 1. september 2013 indførtes biocidforordningen. Biocidforordningen er en fortsættelse af biociddirektivet, men udvider samtidig med en række nye bestemmelser, pligter og muligheder for både virksomheder og myndigheder.

Biocidforordningen indfører et nyt godkendelsessystem på tværs af EU. Det sker for at undgå, at hvert enkelt land skal godkende biocidholdige produkter på hver deres egen måde. På den måde bliver godkendelsesprocessen mere ens for både producenter og forhandlere på tværs af EU.

Før et biocidholdigt produkt kan godkendes, skal der forud være gået en proces, hvor de aktivstoffer, der er i produktet, er blevet godkendt af medlemslandene i fællesskab. 
Efter vurdering af aktivstoffet skal producenten eller importøren søge om godkendelse af selve biocidproduktet  i medlemslandet– eller der kan søges om godkendelse i hele EU på én gang.

Et hurtigt overblik over de to typer af lovgivning, der regulerer biocidområdet:

EU’s biocidforordning blev vedtaget i maj 2012 og trådte i kraft 1. september 2013. Forordningen overtager reguleringen af biocidholdige produkter efter biociddirektivet og udvider samtidig med en række nye bestemmelser, pligter og muligheder for både virksomheder og myndigheder.

National lovgivning - cirka 300 produkter er godkendt under den gamle danske lovgivning og sælges som biocidmidler i Danmark i dag. Med udgangspunkt i nye retningslinjer i biociddirektivet og biocidforordningen skal disse produkter godkendes på ny i de kommende år.

Hvornår bliver de enkelte aktivstoffer godkendt?

Producenterne skal til at søge om godkendelse af de biocidholdige produkter i takt med, at EU godkender de aktivstoffer, der må bruges. Dette vil ske løbende frem mod 2027, hvor den samlede vurdering af alle aktivstoffer forventes at være afsluttet. Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at sige, hvornår EU præcist godkender eller afviser bestemte aktivstoffer.

Fremadrettet er det dog EU’s hensigt at gruppere aktivstofferne efter produkttyper.

Du kan følge med på biocidinfo.dk og holde dig opdateret om arbejdet i EU-godkendelsesprocessen.

Miljøstyrelsen orienterer løbende om processen på vores hjemmeside. Du kan også se den aktuelle liste over godkendte aktivstoffer på det europæiske kemikalieagenturs (ECHA) hjemmeside. Se listen.

Hvilke produkter er godkendt?

Som forhandler skal du være opmærksom på, at du bærer ansvaret for, at de produkter, du forhandler, er godkendt – eller at de afventer godkendelse/er under godkendelse (og dermed gerne må forhandles). Er du i tvivl, skal du spørge din leverandør.

Et godkendt produkt vil altid have dansk etiket og en dansk vejledning eller indlægsseddel, men det er ikke tilstrækkeligt til at vide sig sikker på, at produktet er godkendt.

Du kan få et overblik over godkendte biocidholdige produkter i Miljøstyrelsens database. Den omfatter både produkter, som er godkendt under den gamle nationale ordning i Danmark, og de produkter, der har fået en godkendelse efter de nye EU-regler. Hop til databasen.

Tilsyn med forhandlere

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at der ikke forhandles ulovlige biocidholdige produkter i butikkerne. 

Læs mere om Kemikalieinspektions kontrol

Information til professionelle brugere 

Hvis du arbejder med biocider i dit daglige arbejde og gerne vil sikre dig, kan du her få et overblik over, de nye regler og hvad de betyder for din virksomhed 

Gå til siden nye regler og konsekvenser

Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion fører tilsyn med at der bruges ulovlige biocidholdige produkter hos professionelle brugere. 

Læs mere om Kemikalieinspektions kontrol

Kontakt

Miljøstyrelsens biocidhelpdesk

Er din biocidleverandør på Artikel 95-listen?