Danmarks Havstrategi II

EU’s havstrategidirektiv skal sørge for, at der opnås og opretholdes god miljøtilstand i havets økosystemer, samtidig med at bæredygtig udnyttelse af havets resurser muliggøres. Der skal derved opnås en balance mellem beskyttelse og benyttelse af havet og dets resurser. Opnåelsen af dette skal ske ved, at hvert enkelt EU-land udarbejder en havstrategi bestående af tre dele: En basisanalyse, et overvågningsprogram og et indsatsprogram. Hver del revideres forskudt af hinanden hvert sjette år.

Havstrategien er målrettet hele det marine økosystem. Den er således inddelt i 11 emner, kaldt for deskriptorer, der hver især beskriver en række tilstandselementer og påvirkninger i havmiljøet. Deskriptorerne giver tilsammen en helhedsorienteret vurdering af havmiljøets tilstand.

Læs om Danmarks Havstrategi II

Havstrategiens tidslinje og dokumenter

2008: EU’s havstrategidirektiv

2010: Lov om havstrategi

Direktivet og loven implementeres igennem 6-årige strategiske planer.

Havstrategi I (2012-2018):
2012 1. del: Basisanalyse, miljømål og socioøkonomisk analyse.
2014 2. del: Overvågningsprogram.
2017 3. del: Indsatsprogram.


Havstrategi II (2018-2024):
2019 1. del: Basisanalyse, miljømål og socioøkonomisk analyse.
2020 2. del: Overvågningsprogram
2024 3. del: Indsatsprogram 2024