Udgivelser

Styrelsen har siden 2010 gennemført en række kortlægninger og undersøgelser vedrørende råstoffer på havet. Resultaterne samles i rapporter.

Kortlægning i 2015 i 10 områder i indre danske farvande:

Marin råstofkortlægning i 2015 i 10 områder i indre danske farvand

Kortlægninger og undersøgelser vedrørende Øresund. Undersøgelserne blev igangsat i 2014 efter intensiv råstofindvinding i 2012-2014: 

Marin råstofkortlægning og miljøundersøgelser i Øresund 2014 (2015)

Erhvervsøkonomisk analyse af råstofindvinding i Øresund (2015)

Kortlægning af fiskenes levesteder i den danske del af Øresund (2015)

Miljøvurdering af fællesområdet Disken (2015)

Kortlægning i Nordsøen

Marin råstof og naturtypekortlægning i Nordsøen 2010 udkast 2012  (2012)

Rapporter vedrørende Kattegat, Skagerak og de indre danske farvande

Detaljeret bearbejdning af kortlægningsresultater fra Kriegers Flak med speciel fokus på tolkning af Energinet DK data fra 2012  (2013) 

Detaljeret bearbejdning af kortlægningsresultater for de marine råstofressourcer i områderne Århus Bugt, Samsø Nordøst, Smålandsfarvandet og Øresund (2013)

Evaluering af marine råstofressourcer i det Nordlige Kattegat (2013)

Detaljeret bearbejdning af kortlægningsresultater for de marine råstofressourcer i områderne Køge Bugt, Fakse Bugt og nord for Fyn (2013)

Evaluering af marine sand- og grusressourcer i det sydlige danske havområde - Lillebælt, Østersøen Vest, Femern Bælt, Gedser (2013)

Evaluering af marine råstofressourcer i det sydlige Kattegat (2012)

Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat og vestlige Østersø

Marin råstof- og naturtypekortlægning i Kattegat og vestlige Østersø (2011)

Se yderligere data ifm. ovenstående rapport

Andre rapporter

Markedsanalyse råstofområdet (sand, grus, ral).pdf (2017) Udarbejdet af COWI A/S

Råstofindvinding - energiforbrug og emissioner.pdf (2000)

Råstofindvinding på havbunden - hvor - hvordan - hvor meget (2003)

Bæredygtigt samspil land/hav (2004)

Bæredygtigt samspil - råstofindvinding land/hav (2006)

Biologisk screening ved dykning og sonar. Karrebæksminde. Engelsk udgave  (2007)

Miljøeffekter ved anvendelse af store fartøjer til råstofindvinding på havbunden (2010) 

Notater vedrørende råstofloven

Forbedrede konkurrenceforhold ved råstofindvinding på havet (2013) . Rapport fra arbejdsgruppe om forbedrede konkurrenceforhold mellem virksomheder, som indvinder råstoffer på havet. 

Notat vedr. evaluering af råstofloven (2012) .Evalueringen vedrører råstoflovens ændringer per 1. januar 2010, hvor der bl.a. blev indført vederlag på råstoffer som indvindes på havet samt en auktionsmodel.