Fællesområdetilladelser

Alle kan søge om at få udlagt et fællesområde inden for de områder, der fremgår af råstofbekendtgørelsens § 37. Når der gives tilladelse på baggrund af en ansøgning til indvinding i et nyt fællesområde eller på andre vilkår end en eksisterende tilladelse i området, betegnes tilladelsen en "primær tilladelse".

Når der er givet en primær tilladelse i et fællesområde, kan alle søge om tilladelse til indvinding i området på samme vilkår bortset fra vilkår om vederlag. Ansøgningen skal alene indeholde de oplysninger, der fremgår af råstofbekendtgørelsens § 10. Ansøgningsskema (word) (pdf).

Af nedenstående skema fremgår alle fællesområder, hvor der er en gældende primærtilladelse, og hvor der kan søges om indvindingstilladelse efter reglerne i § 10. For hvert område er der angivet områdeafgrænsning, samlet indvindingsmængde samt øvrige områdespecifikke vilkår for indvinding. Miljøstyrelsen offentliggør restmængder i fællesområder efter hvert kvartal. 

Oversigt over fællesområder:

NummerUdløb       Navn: Klik på navn for at se primærtilladelse med kort og områdespecifikke vilkår
 502-AA 1.12.2025 Hesbjerg Grund
 502-CA 1.12.2025 Fløjstrup Skov
 502-JA 1.12.2025 Hesbjerg Grund Syd 
 502-KA 1.12.2025 Nord for Wullfs Flak  
 502-KB 1.12.2025 Wullfs Flak 
 504-DA 1.12.2025 Nord for Fyns Hoved  
 504-EA 1.12.2025 Bolsaks 
 504-GB 1.12.2025 Nord for Bolsaks  
 506-DA 1.12.2025 Middelflak  
506-FA 1.12.2025 Nordby Bugt
506-GA 1.12.2025 Klørgrund
506-HA 1.12.2025 Hjelm Nordvest
506-NA 1.12.2025 Moselgrund
506-PA 1.12.2025 Marthe Flak
506-SA og 506-SB 1.12.2025 Moselgrund Nord og Øst
506-TA 3.04.2028 Nord for Tvillingerne
510-AA 1.12.2025 Knudshoved
510-DA 1.12.2025 Femø
510-EA 14.04.2026 Karrebæksminde (1)  og Karrebæksminde (2)
520-AA 1.12.2025 Fakse Bugt Nord
520-DA 1.12.2025 Nordmandshage
520-EA og 520-EB 1.12.2025 Gyldenløves Flak
520-EC  17.6.2027 Gyldenløves Flak Midt
520-EF og 520-EG 1.12.2025 Gyldenløves Flak Vest
520-FA 1.12.2025 Gyldenløves Flak Syd
524-AA og 524-AB 1.12.2025 Cancer Nord
524-BA 1.12.2025 Cancer Syd
524-CA 1.12.2025 Vyl Syd
524-DA 1.12.2025 Vyl Vest
524-EA 1.12.2025 Vyl Nordvest
526-CA 1.12.2025 Rønne
526-DA 1.12.2025 Klintegrund
526-EA 1.12.2025 Bakkegrund Nord
526-HA 1.12.2025 Klintegrund Vest
526-IA 1.12.2025 Bakkegrund Syd
526-JA 1.12.2025 Rønne Banke Øst
530-BA 1.12.2025 Lysegrund Syd
530-DA 1.12.2025 Lysegrund Sydøst
532-AA 1.12.2025 Lappegrund
536-AA 1.12.2025 Grønnerevle
536-BA 1.12.2025 Grønnerevle Vest
538-AA 17.01.2028 Grønsund
538-GA 1.12.2025 Bjelkes Flak
542-BA 1.12.2025 Halk Hoved
542-EA 1.12.2025 Tranesand
542-FA 02.05.2027 Stokkebæk Flak
542-OA 1.12.2025 Trelde Næs
542-PA 1.12.2025 Tragten
542-QA 1.12.2025 Lyø Sand
542-VA 1.12.2025 Tragten ved Lillebælt
544-EA 1.12.2025 Agersø Flak
544-JA 1.12.2025 Musholm Syd
544-QA 1.12.2025 Lysegrunde Nordvest
544-QB 1.12.2025 Lysegrunde
544-TA 1.12.2025 Musholm Sydvest
548-AA 1.12.2025 Køge
548-BA 16.1.2026 Juelsgrund
548-EA 1.12.2025 Mosede
548-FA 1.12.2025 Køge Bugt Øst
548-HA 8.8.2026 Juelsgrund Øst 
550-BA 1.12.2025 Tørresø
550-CA 1.12.2025 Hasmark - Mængde opbrugt. Udmeldt den 20. december 2018 til tilladelsesindehavere.
550-EA 1.12.2025 Øst for Tørresø
550-EB 1.12.2025 Vest for Tørresø
550-FB 1.12.2025 Hasmark Syd
550-GA 1.12.2025 Nord for Hasmark
554-AA 1.12.2025 Skovshoved
558-CB 1.12.2025 Skagens Rev
560-BA 1.12.2025 Gedser Rev
562-HA 1.12.2025 Jyske Rev
562-KD 1.12.2025 Jyske Rev E
562-LC 1.12.2025 Jyske Rev A
562-MB 1.12.2025 Jyske Rev D
562-NA 1.12.2025 Jyske Rev C
564-AA 1.12.2025 Adler Grund Øst
564-BA 1.12.2025 Rønne Banke Syd
566-BA 1.12.2025 Vejsnæs Flak
568-AA 1.12.2025 Rødbyhavn
568-CA 1.12.2025 Gedser
570-BA 1.12.2025 Lille Lysegrund
580-AA 1.12.2025 Jammerbugt