Fællesområdetilladelser

Alle kan søge om at få udlagt et fællesområde inden for de områder, der fremgår af råstofbekendtgørelsens § 37.

Når der gives tilladelse på baggrund af en ansøgning til indvinding i et nyt fællesområde eller på andre vilkår end en eksisterende tilladelse i området, betegnes tilladelsen en "primær tilladelse".

Det er muligt at få udvidet den maksimale indvindingsmængde i et område. Dette kræver, at der bliver udført undersøgelser i henhold til bekendtgørelsen om råstofindvinding på havet. Det er også muligt at få udvidet arealet af et fællesområde inden for visse rammer.  Udvidelse af mængde eller område kræver en tilladelse fra Miljøstyrelsen. I sagsbehandlingen indgår en høring af relevante myndigheder og interesseorganisationer.

Af nedenstående skema fremgår alle fællesområder, hvor der er en gældende primærtilladelse, og hvor der kan søges om indvindingstilladelse efter reglerne i § 10. For hvert område er der angivet områdeafgrænsning, samlet indvindingsmængde samt øvrige områdespecifikke vilkår for indvinding. Miljøstyrelsen offentliggør restmængder i fællesområder efter hvert kvartal. 

Oversigt over fællesområder:

NummerUdløb       Navn: Klik på navn for at se primærtilladelse med kort og områdespecifikke vilkår
 502-AA 1.12.2025 Hesbjerg Grund
 502-CA 1.12.2025 Fløjstrup Skov
 502-JA 1.12.2025 Hesbjerg Grund Syd 
 502-KA 1.12.2025 Nord for Wulffs Flak  
 502-KB 1.12.2025 Wulffs Flak 
 504-DA 1.12.2025 Nord for Fyns Hoved  
 504-EA 1.12.2025 Bolsaks 
 504-GB 1.12.2025 Nord for Bolsaks  
 506-DA 1.12.2025 Middelflak  
506-FA 1.12.2025 Nordby Bugt
506-GA 1.12.2025 Klørgrund
506-HA 1.12.2025 Hjelm Nordvest
506-NA 1.12.2025 Moselgrund (mængde opbrugt, og område lukket pr. d. 26. marts. 2021)
506-PA 1.12.2025 Marthe Flak
506-SA og 506-SB 1.12.2025 Moselgrund Nord og Øst
506-TA 3.04.2028 Nord for Tvillingerne
510-AA 1.12.2025 Knudshoved
510-EA 14.04.2026 Karrebæksminde (1)  og Karrebæksminde (2)
520-AA 1.12.2025

Fakse Bugt Nord (Gældende)

Faxe Bugt Nord (Gældende, når den nuværende tilladelse udløber eller når restmængden er opbrugt)

520-DA 1.12.2025 Nordmandshage
520-EA og 520-EB 1.12.2025 Gyldenløves Flak
520-EC  17.6.2027 Gyldenløves Flak Midt
520-EF og 520-EG 1.12.2025 Gyldenløves Flak Vest
520-FA 1.12.2025

Gyldenløves Flak Syd (Gældende) 

Gyldenløves Falk Syd (Glædende, når den nuværende tilladelse udløber eller når restmængden er opbrugt)

524-AA og 524-AB 1.12.2025 Cancer Nord
524-BA 1.12.2025 Cancer Syd
524-CA 1.12.2025 Vyl Syd
524-DA 1.12.2025 Vyl Vest
524-EA 1.12.2025 Vyl Nordvest
526-CA 1.12.2025 Rønne
526-DA 1.12.2025 Klintegrund
526-EA 1.12.2025 Bakkegrund Nord
526-HA 1.12.2025 Klintegrund Vest
526-IA 1.12.2025 Bakkegrund Syd
526-JA 1.12.2025 Rønne Banke Øst
530-BA 1.12.2025 Lysegrund Syd
530-DA 1.12.2025 Lysegrund Sydøst
532-AA 1.12.2025 Lappegrund
536-AA 1.12.2025 Grønnerevle
536-BA 1.12.2025 Grønnerevle Vest
538-AA 17.01.2028 Grønsund
538-GA 1.12.2025 Bjelkes Flak
542-BA 1.12.2025 Halk Hoved
542-EA 1.12.2025 Tranesand
542-FA 02.05.2027 Stokkebæk Flak
542-OA 1.12.2025 Trelde Næs
542-PA 1.12.2025 Tragten
542-QA 1.12.2025 Lyø Sand
542-VA 1.12.2025 Tragten ved Lillebælt
544-EA 1.12.2025 Agersø Flak
544-JA 1.12.2025 Musholm Syd
544-QA 1.12.2025 Lysegrunde Nordvest
544-QB 1.12.2025 Lysegrunde
544-TA 1.12.2025 Musholm Sydvest
548-AA 1.12.2025 Køge
548-BA 16.1.2026 Juelsgrund
548-EA 1.12.2025 Mosede
548-FA 1.12.2025 Køge Bugt Øst
548-HA 8.8.2026 Juelsgrund Øst 
550-BA 1.12.2025 Tørresø
550-EA 1.12.2025 Øst for Tørresø
550-EB 1.12.2025 Vest for Tørresø
550-FB 1.12.2025 Hasmark Syd
550-GA 1.12.2025 Nord for Hasmark
554-AA 1.12.2025 Skovshoved
558-CB 1.12.2025 Skagens Rev
560-BA 1.12.2025 Gedser Rev
562-HA 14.6.2029 Jyske Rev
562-JD 3.1.2032 Jyske Rev G
562-KD 1.12.2025 Jyske Rev E
562-LC 10.02.2030 Jyske Rev A
562-MB 1.12.2025 Jyske Rev D
562-NA 1.12.2025 Jyske Rev C
562-JC 12.7.2029 Jyske Rev F
564-AA 1.12.2025 Adler Grund Øst
566-BA 1.12.2025 Vejsnæs Flak
568-AA 1.12.2025 Rødbyhavn
568-CA 1.12.2025 Gedser
570-BA 1.12.2025 Lille Lysegrund
574-FA 14.10.2031 Øst for Læsø
580-AA 1.12.2025 Jammerbugt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ansøgning om tilladelse i udlagte fællesområder

Når der er givet en primær tilladelse i et fællesområde, kan alle søge om tilladelse til indvinding i området på samme vilkår bortset fra vilkår om vederlag. Ansøgningen skal alene indeholde de oplysninger, der fremgår af råstofbekendtgørelsens § 10.

Til ansøgningen benyttes nedenstående skema: 

Ansøgningsskema (pdf)

Ansøgningsskema (word)