Anmeldeordningen - Sådan er processen

Her kan du læse om, hvad ansøgningsprocessen og digitaliseringen indebærer for dig – fra ansøgning til afgørelse og tilsyn – og du kan få gode råd til, hvilke forhold du skal være særlig opmærksom på, hvis du er virksomhed eller godkendelsesmyndighed.

Er virksomheden omfattet af bilag 1 og bilag 2 i godkendelsesbekendtgørelsen, skal den ansøge digitalt om miljøgodkendelse via den digitale selvbetjening, Byg og Miljø.

I Byg og Miljø bliver virksomheden guidet igennem ansøgningen trin for trin. Det sikrer, at virksomheden får indtastet alle relevante oplysningskrav. En række af oplysningerne bliver automatisk indhentet i Byg og Miljø fra en vilkårsdatabase. Når virksomheden har tastet alle oplysninger ind, sendes ansøgningen automatisk til den rette myndighed. Når myndigheden fra starten får en ansøgning med alle relevante oplysninger, bliver sagsbehandlingstiden kortere. Det betyder, at virksomheden kan igangsætte investeringer tidligere.

Processen har fem faser. Ved at klikke på faserne kan du læse om, hvad de enkelte faser indebærer for virksomheden og godkendelsesmyndigheden, og hvilke forhold du særligt skal være opmærksom på.

ForhåndsdialogAnsøgningSagsbehandlingAfgørelseOpstartstilsyn

Særligt for maskinværksteder

Er du et maskinværksted, skal du ikke have en miljøgodkendelse. Du skal blot anmelde dig via Byg og Miljø, før du etablerer, udvider eller ændrer din produktion, så du kan komme hurtigt i gang. Vær opmærksom på, at forhåndsdialog og opstartstilsyn også er relevant for maskinværksteder. Klik på figuren og læs mere.

Maskinværksteder

Under Byg og Miljø – Trin for trin får du forklaret, hvordan virksomheden søger i Byg og Miljø, og hvordan myndigheden bruger Byg og Miljø i sagsbehandlingen.

Lovgivningen bag

Herunder kan du se lovgivningen bag anmeldeordningen og finde de gældende bekendtgørelser på retsinformation ved at søge på bekendtgørelsesnavnet:

  • Godkendelsesbekendtgørelsen 
  • Tilsynsbekendtgørelsen 
  • VVM-bekendtgørelsen 
  • Spildevandsbekendtgørelsen 
  • Standardvilkårsbekendtgørelsen 
  • Maskinværkstedsbekendtgørelsen 
  • Brugerbetalingsbekendtgørelsen
  • Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse og lov om planlægning (Lov nr. 537 af 29. april 2015)

  • Miljøgodkendelsesvejledningen
  • Tilsynsvejledningen