Auktionsområdetilladelser

Tilladelser til råstofindvinding efter auktion giver eneret til indvinding i det pågældende område.

Miljøstyrelsen har siden 2010 afholdt auktioner 2 gange årligt. Nedenfor på denne side kan ses indvindingstilladelser i auktionsområder.

AuktionOmråde
Oktober 2017

562-NB Jyske Rev L - NCC Industry A/S

November 2016

562-JE Jyske Rev J - NCC Industry A/S

562-QA Jyske Rev K - NCC Industry A/S

November 2013

580-BA Tornby Nord og 580-BB Tornby Syd er ikke længere udlagt som auktionsområde

November 2012

524-JA Røde Klit Sand - Rohde Nielsen A/S

562-JD Jyske Rev G er ikke længere udlagt som auktionsområde

562-LD Jyske Rev H er ikke længere udlagt som auktionsområde

562-LE Jyske Rev I er ikke længere udlagt som auktionsområde

562-JC Jyske Rev F er ikke længere udlagt som auktionsområde

November 2011

520-GA Fakse Bugt er ikke længere udlagt som auktionsområde

April 2011

574-EA Sanden er ikke længere udlagt som auktionsområde 

574-FA Øst for Læsø er ikke længere udlagt som auktionsområde

566-CA og 566-DA Nord for Vejsnæs FLak er ikke længere udlagt som auktionsområde

November 2010

506-TA Nord for Tvillingerne er ikke længere udlagt som auktionsområde 

520-EC Gyldenløves Flak er ikke længere udlagt som auktionsområde 

550-HA mellem Fyn og Samsø er ikke længere udlagt som auktionsområde

April 2010

560-CA Gedser Rev er ikke længere udlagt som auktionsområde