Batterier og producentansvar

Batterier findes i elektriske produkter, men indgår også i mange produkter, hvor de kan overses fx postkort med musik, blinkende børnesko samt en række reklameartikler. Batterier kan indeholde farlige stoffer som kviksølv og cadmium, der ikke må slippe ud i vores miljø. Samtidig indeholder batterierne ressourcer, som skal genanvendes. Derfor er der indført producentansvar, som stiller særlige krav til virksomheder, der stiller batterier til rådighed på det danske marked.

Krav til dig som producent og importør af batterier

Fælles EU regler stiller skrappe krav til indhold af kemiske stoffer i batterier, bl.a. er kviksølv blevet totalforbudt fra 2015, og cadmium og bly må kun anvendes i særlige tilfælde.

Producentansvarsreglerne medfører derudover en række forpligtelser for producenter og importører af batterier og produkter, der indeholder batterier. Reglerne betyder bl.a., at du som producent eller importør skal indsamle og håndtere batterier svarende til de mængder, du markedsfører på det danske marked.

Reglerne kræver at du skal:

 • Mærke batterier ifølge regler herom med bl.a.piktogram samt kapacitetsmærkning på bærbare batterier og bilbatterier
 • Udarbejde salgs- og informationsmateriale
 • Gennemføre oplysningskampagner om indsamling af bærbare batterier
 • Registrere din virksomhed i producentregistret
 • Indberette markedsførte mængder bærbare batterier i Danmark per år til SKAT og betale til den kommunale indsamling af dem
 • Indberette markedsførte mængder bil- og industribatterier i Danmark per år til producentregisteret
 • Indberette indsamlede og behandlede mængder af bærbare batterier til producentregistret
 • Tilbagetage batterier ved enten ved selv at modtage dem eller ved at indgå aftale med andre om indsamling (eksempelvis via en kollektiv ordning)
 • Sikre miljøgodkendt affaldsbehandling af indsamlede batterier

Kollektiver ordninger til indsamling og behandling af batterier

Du kan vælge at varetage producentansvarets krav selv eller du kan overlade dele af dine forpligtelser til en kollektiv ordning. En kollektiv ordning er en privat virksomhed, hvor du kan købe løsning af visse af de administrative og praktiske opgaver forbundet med producentansvaret.

Se oversigten over kollektive ordninger i Danmark.

Få hjælp til registrering og indberetning i producentregistret

Dansk Producentansvar (DPA) spiller en vigtig rolle i udmøntningen af EU’s regler om producentansvar i Danmark.

DPA varetager driften af det nationale producentregister, og de tildeler mængder brugte batterier indsamlet på kommunale indsamlingssteder til producenter og importører. Det er DPA som ved tvivl afgør, om virksomheder og produkter er omfattet af producentansvaret.

DPA kan vejlede, hvis du er i tvivl om, hvorvidt din virksomhed er omfattet af producentansvar. Endvidere vejleder DPA efter behov om registrering af virksomheden og korrekt indberetning af data til producentregistret.

Det koster et mindre beløb at blive registreret og indberette data. Hvis du er tilmeldt en kollektiv ordning vil betaling ofte ske via denne.

Dansk Producentansvars hjemmeside om batterier

Lovgivningen skelner mellem tre kategorier af batterier

 • Bærbare batterier (kan være engangsbatterier eller genopladelige batterier, de såkaldte akkumulatorer)
 • Bil-batterier (blyakkumulatorer - anvendes som startbatteri til bilens forbrændingsmotor)
 • Industri-batterier (akkumulatorer - bemærk at fx elbiler og elcykler benytter disse)

En uddybende definition af de enkelte kategorier kan læses på Dansk Producentansvarssystems hjemmeside.

Batteridirektivet og de danske regler

Reglerne om producentansvar følger af EU-regler (Batteridirektivet) og er i Danmark gennemført i 2 bekendtgørelser samt en EU-forordning.