Afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven

Se afgørelser af sager, der enten er påklaget eller afgjort efter den 1. januar 2006 efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og kapitel fem. § 19 handler om tilladelser, mens kapitel fem drejer sig om miljøgodkendelser.

Afgørelser omkring § 19 tilladelser

Afgørelser efter kapitel 5