Vigtig viden om den digitale skrotningsproces

Digitale skrotningsattester: Nemmere hverdag, mindre snyd.

De digitale skrotningsattester skal gøre autoophuggernes hverdag nemmere. Samtidig bliver det med systemet sværere at snyde med skrotningsgodtgørelser.

De fleste bliver lidt trætte, når de skal udskifte et kendt system med et nyt af slagsen. Sådan vil de fleste af jer, der arbejder med miljøgodkendt ophugning af biler, formentlig også have det.

Men forhåbentlig bliver bekymringen hurtigt afløst af begejstring, når I opdager fordelene ved det nye digitale system – også kaldet DUS (Digitalisering af Udbetaling og Skrotningsattest).

4 markante fordele ved systemet

#1 Slut med papirarbejdet

Med det digitale system er det farvel til papirarbejdet omkring skrotningsattester og -godtgørelse. Bilejeren eller skrotteren kan nu tage hul på sagen på borger.dk fra computeren derhjemme med sit NemID. Eller I – som miljøgodkendte autoophuggere – kan hjælpe kunderne med at oprette sagen, når de møder op med den skrotningsklare bil. Ligegyldigt hvilken måde sagen starter på, foregår det fra 1. januar 2020 på computer eller tablet.

#2 Slut med kontanter eller ”at lege bank”

Med det nye digitale system får ejeren af bilen udbetalt sin skrotningsgodtgørelse direkte til sin NemKonto (en helt almindelig bankkonto, som det offentlige bruger til at udbetale penge til) – når alt er godkendt. Det vil sige, at I som miljøgodkendte autoophuggere ikke længere skal have kontanter liggende eller lave bankoverførsler til bilejeren, mens I venter på at få udbetalt skrotningsgodtgørelsen.

#3 Nem identifikation af køretøj og ejer

Fordi det hele foregår digitalt, er det nemt at tjekke, at køretøjet er afmeldt i Motorregistret, og hvem der er registreret som bilens sidste ejer. På den måde minimeres risikoen for snyd med skrotningsgodtgørelsen, og du kan som miljøgodkendt autoophugger koncentrere dig om det vigtigste: At bortskaffe bilen miljømæssigt forsvarligt.

#4 Nemt at vælge miljøgodkendt

Med det nye system bliver det endnu mere enkelt for bilejerne at vælge en miljøgodkendt autoophugger. Når bilejere opretter sagen med NemID hjemmefra, skal de nemlig vælge mellem godkendte ophuggere eller forhandlere inde i systemet via borger.dk.

Hvad med forhandlere og autoværksteder? Få registreret jeres aftaler

Aftaler mellem autoophuggere og forhandlere eller værksteder skal registreres i systemet. Her forklarer vi, hvordan I gør.

Når skrotningsprocessen fra 1. januar 2020 bliver digital, betyder det også, at de aftaler om skrotning af biler, der eksisterer mellem autoophuggere og forhandlere eller værksteder, skal registreres i systemet. Hvis aftalerne ikke bliver registreret, kan forhandlere og værksteder nemlig ikke starte en skrotningssag.

Det er kun godkendte autoophuggere, der kan registrere forhandlere og værksteder i systemet. Derfor er det oplagt, at I sammen med jeres samarbejdspartnere sørger for, at aftalerne bliver registreret.

Sådan registrerer I en aftale

Det er heldigvis enkelt at registrere en aftale med en forhandler i det digitale system.

  1. Vælg ”Ny forhandler”
  2. Indtast forhandleren eller værkstedets CVR-nummer
  3. Tilføj telefonnummer og e-mail på forhandleren eller værkstedet, og klik ”Næste”
  4. Kontroller oplysninger, og klik ”Godkend”

Herefter skal forhandleren bekræfte via Virk.dk med medarbejdersignatur. Når aftalen er bekræftet, vil forhandleren eller værkstedet fremgå af menupunktet ”Forhandlere”.

Måske-salg eller skrotningssag

Efter registreringen kan forhandleren det samme som ophuggere i systemet – bortset fra at oprette forhandlere. Det vil sige, at de enten kan lave en skrotningssag, hvis bilen skal direkte til skrotning, eller som en ”Måske salg”-sag, hvorefter forhandleren kan forsøge at sælge bilen indenfor en frist på seks måneder. Lykkes det ikke forhandleren at sælge bilen, skal den registreres som skrottet inden tidsfristen, hvis skrotningsgodtgørelsen skal udbetales.

I begge tilfælde skal seneste registrerede ejer af bilen bekræfte med NemID, når sagen oprettes. Når bilejeren bekræfter med en "Måske-salg"-sag med NemID, fraskriver han eller hun sig samtidig muligheden for at modtage skrotningspræmien. Præmien bliver i stedet udbetalt til forhandleren. 

Hvis du har spørgsmål til den digitale skrotningsattest, så kan du skrive til os på mst@mst.dk.

Forsikringsbiler og herreløse biler: Sådan foregår skrotningen digitalt

Hvordan foregår skrotningerne i det digitale system, når de udtjente biler kommer fra forsikringsselskaber, politiet eller kommunen? 

Her kan du se, hvordan du håndterer skrotningsbiler fra forsikringsselskaber eller offentlige myndigheder som kommuner og politi:

1. Bil fra forsikringsselskab

Denne sagstype kan kun oprettes af forsikringsselskabet. Selskabet uploader dokumentation for ejerskabet af køretøjet, og udfylder en tro- og love-erklæring. Forsikringsselskabets adresse skal desuden angives. Der udsendes skrotningsattest til forsikringsselskabets e-Boks, og en eventuel skrotningsgodtgørelse udbetales til selskabets NemKonto.

2. Totalskadet bil købt på forsikringsauktion

Når en ophugger har købt en totalskadet bil på forsikringsauktion, skal ophuggeren oprette sagen i systemet. Ophuggeren angiver datoen for købet, uploader dokumentation for at købet har fundet sted på den angivne dato samt udfylder en tro- og love-erklæring. Bemærk, at der kun udbetales skrotningsgodtgørelse, hvis skrotningen finder steder senest 6 måneder efter købet af bilen. Der udsendes skrotningsattest til ophuggerens e-Boks, og en eventuel skrotningsgodtgørelse udbetales til ophuggers NemKonto, da ophuggeren i disse sager agerer både skrotter og ophugger.

3. Herreløs bil – fra Politiet

Når Politiet skal have skrottet en herreløs bil, kan det enten foregå ved, at Politiet selv opretter sagen, eller ophuggeren gør det. Det er kun en skrotter med Politiets CVR-nummer, der kan oprette sagen. Oprettes sagen af en ophugger, sendes den automatisk til godkendelse hos Politiet, da systemet kender Politiets CVR-nummer.  Der udsendes skrotningsattest til Politiets e-Boks, og en eventuel skrotningsgodtgørelse udbetales til den angivne bankkonto.

4. Herreløs bil – fra kommune

Når en kommune skal have skrottet en herreløs bil, kan det enten foregå ved, at kommunen selv opretter sagen, eller ophuggeren gør det. Det er kun en skrotter med en af landets 98 kommuners CVR-nummer, der kan oprette sagen. Oprettes sagen af en ophugger, sendes den automatisk til godkendelse hos kommunen, da systemet kender kommunens CVR-nummer.  Der udsendes skrotningsattest til kommunens e-Boks, og en eventuel skrotningsgodtgørelse udbetales til den angivne bankkonto.