Transport af GMO'er

Import og eksport af GMO'er i Danmark kan kræve en tilladelse

Ved import og eksport af genetisk modificerede organismer (GMO’er) i Danmark kræves en forudgående tilladelse fra Miljøstyrelsen, med mindre transporten lever op til en række nærmere definerede krav. Reglerne skal bl.a. sikre, at risikoen for udslip af GMO’er i forbindelse med transport minimeres, og i tilfælde af et evt. udslip, at transportøren har instrukser om håndtering af situationen.

Transport der kræver godkendelse

Transport der ikke kræver godkendelse

Beredskabsplaner for transporter af særligt miljøfarlige GMO'er

Regulering

 

Såfremt der foreligger særlig fare for det ydre miljø ved transport af mikroorganismer, skal afsenderen udarbejde en beredskabsplan, før transporten påbegyndes.
Følg menuen til venstre, og få flere informationer om, hvilke krav der stilles.