Transport af GMO'er

Import og eksport samt transport af GMO'er i Danmark skal opfylde en række betingelser, og kan kræve en tilladelse.

Ved import og eksport af genetisk modificerede organismer (GMO’er) i Danmark kræves en forudgående tilladelse fra Miljøstyrelsen, med mindre transporten lever op til en række nærmere definerede krav, herunder reglerne i ADR, den europæiske konvention af 30. september 1957 om international transport af farligt gods ad vej (ADR).

Reglerne skal blandt andet sikre, at risikoen for udslip af GMO’er i forbindelse med transport minimeres, og i tilfælde af et eventuelt udslip, at transportøren har instrukser om håndtering af situationen.

Transport der kræver godkendelse

Transport der ikke kræver godkendelse

Beredskabsplaner for transporter af særligt miljøfarlige GMO'er

Regulering

Hvis der foreligger særlig fare for det ydre miljø ved transport af mikroorganismer, skal afsenderen udarbejde en beredskabsplan, før transporten påbegyndes.