Tandblegning

En undersøgelse foretaget af Miljøstyrelsen viser, at gør-det-selv tandblegning kan være risikabelt, og at der er mange overtrædelser af lovgivningen. Det bedste råd er at gå til tandlægen, hvis du ønsker at få bleget dine tænder. Så minimerer du risikoen for bivirkninger og øger chancen for, at behandlingen virker.

Du kan få alvorlige gener efter en hjemme-tandblegning, hvis tandblegningen ikke bliver udført korrekt, eller hvis du har anvendt et produkt, der ikke er sikkert at bruge. De risici, som vi kender til ved tandblegning, er blandt andet øget tandfølsomhed, irritation af tandkød og mundslimhinde samt ætsning af emaljen.

Når man bruger et tandblegningsprodukt købt over nettet derhjemme, så risikerer man i bedste fald, at produktet ikke virker og i værste fald at skade sine tænder og tandkød. Det viser en ny undersøgelse fra Miljøstyrelsen (2021), hvor halvdelen af de undersøgte produkter fra danske og udenlandske webshops udgjorde en risiko for skader i munden. Endvidere var vurderingen, at mange af produkterne potentielt ikke kunne blege tænderne.

Der er mange årsager til at  vi anbefaler at du går til tandlægen, hvis du vil blege dine tænder. Tandlægen kan bedre tilrettelægge et tandblegningsforløb med mindst mulig risiko for bivirkninger. Derudover må tandlæger anvende stærkere og mere effektivt blegende tandblegningsmidler, end du må som forbruger. Endeligt kan tandlægen undersøge om dine tænder er egnet til at blive bleget, og om en tandblegning kan fjerne tændernes misfarvning.

Tips om tandblegning

  • Hvis du overvejer at få bleget dine tænder, så anbefales det, at du får undersøgt dine tænder af en tandlæge, og at du beder tandlægen om at udføre tandblegningen

  • Hvis du vælger at blege dine tænderne derhjemme med et tandblegningsprodukt til privat brug, så kontakt din tandlæge før du går igang, og følg altid produktets anvisninger vedrørende korrekt brug.

  • Kontakt tandlægen, hvis der opstår gener i forbindelse med tandblegning, f.eks. irritation af tandkødet.

 

Mere viden

Tandblegningsprodukter, der indeholder eller frigør mere end 0,1% hydrogenperoxid (brintoverilte), må kun anvendes af tandlæger. Tandblegebehandlinger, som tilbydes på hudpleje/kosmetiske klinikker, er ikke lovlige, hvis de baserer sig på produkter, der indeholder eller frigør over 0,1% hydrogenperoxid

Faktaark tandblegning

Tandblegningsprodukter kan indeholde forskellige blegende aktivstoffer, herunder hydrogenperoxid (brintoverilte), der hyppigt bliver anvendt som blegemiddel i denne type produkter. Da hydrogenperoxid under visse omstændigheder kan give skader af tænder og tandkød, så er det i EU blevet besluttet, at tandlæger må anvende tandblegningsprodukter med højere koncentration af hydrogenperoxid, end forbrugere må ved privat brug.

I 2012 trådte ny lovgivning for hydrogenperoxid i tandblegningsprodukter i kraft. Dette medførte, at der for tandblegningsprodukter til privat brug maksimalt må være indhold eller frigivelse af 0,1 % hydrogenperoxid, jf. bilag III, løbenummer 12 i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009). Derimod må tandblegningsprodukter, der kun sælges til og anvendes af tandlæger, indeholde eller frigive op til 6 % hydrogenperoxid.

Årsagen, til at tandlæger må anvende tandblegningsprodukter med en højere koncentration af hydrogenperoxid, end det er tilladt i produkter til privat brug, er, at når der anvendes et produkt med denne højere koncentration af hydrogenperoxid, så skal sundhedsstatus i munden undersøges inden påføringen af produktet. Endvidere kan tandlægen tilrettelægge et så skånsomt behandlingsforløb som muligt.

Produkter med op til 6 % hydrogenperoxid skal ved den første behandling i hver cyklus, enten påføres af tandlægen eller under nøje opsyn af denne. Tandlægen har derefter lov til at udlevere tandblegningsproduktet til forbrugeren til resten af den pågældende behandlingscyklus. Produkter med over 0,1 % hydrogenperoxid må kun anvendes på personer over 18 år.

Studier viser, at koncentrationen af hydrogenperoxid i et tandblegningsprodukt skal være minimum 3 % for, at produktet har en effektivt blegende virkning. Idet den tilladte koncentration for hydrogenperoxid i tandblegningsprodukter til privat brug er 0,1 %, så er den blegende virkning af sådanne produkter tvivlsom.

Som følge af begrænsningen for hydrogenperoxid i tandblegningsprodukter så findes der på markedet i dag tandblegningsprodukter til hjemmebrug med mange andre (potentielt) blegende aktivstoffer. Dette indbefatter bl.a. klorit og hypoklorit.

Miljøstyrelsen har i 2021 publiceret en rapport, der undersøger sikkerheden og den blegende virkning af tandblegningsprodukter til privat brug. Resultaterne viste, at to tredjedele af produkterne ikke overholdt lovgivningen, mens halvdelen af produkterne blev vurderet at udgøre en risiko for skader, herunder skader af tænder og tandkød såsom irritation/ætsning af tandkødet og nedbrydning af tandemaljen. Hvert femte produkt i undersøgelsen blev vurderet at udgøre en alvorlig risiko for skader