Faktaark om tandblegning

Tandblegningsprodukter kan indeholde forskellige blegende aktivstoffer, herunder hydrogenperoxid (brintoverilte), der hyppigt bliver anvendt som blegemiddel i denne type produkter. Da hydrogenperoxid under visse omstændigheder kan give skader af tænder og tandkød, så er det i EU blevet besluttet, at tandlæger må anvende tandblegningsprodukter med højere koncentration af hydrogenperoxid, end forbrugere må ved privat brug.

I 2012 trådte ny lovgivning for hydrogenperoxid i tandblegningsprodukter i kraft. Dette medførte, at der for tandblegningsprodukter til privat brug maksimalt må være indhold eller frigivelse af 0,1 % hydrogenperoxid, jf. bilag III, løbenummer 12 i kosmetikforordningen (nr. 1223/2009). Derimod må tandblegningsprodukter, der kun sælges til og anvendes af tandlæger, indeholde eller frigive op til 6 % hydrogenperoxid.

Årsagen, til at tandlæger må anvende tandblegningsprodukter med en højere koncentration af hydrogenperoxid, end det er tilladt i produkter til privat brug, er, at når der anvendes et produkt med denne højere koncentration af hydrogenperoxid, så skal sundhedsstatus i munden undersøges inden påføringen af produktet. Endvidere kan tandlægen tilrettelægge et så skånsomt behandlingsforløb som muligt.

Produkter med op til 6 % hydrogenperoxid skal ved den første behandling i hver cyklus, enten påføres af tandlægen eller under nøje opsyn af denne. Tandlægen har derefter lov til at udlevere tandblegningsproduktet til forbrugeren til resten af den pågældende behandlingscyklus. Produkter med over 0,1 % hydrogenperoxid må kun anvendes på personer over 18 år.

Studier viser, at koncentrationen af hydrogenperoxid i et tandblegningsprodukt skal være minimum 3 % for, at produktet har en effektivt blegende virkning. Idet den tilladte koncentration for hydrogenperoxid i tandblegningsprodukter til privat brug er 0,1 %, så er den blegende virkning af sådanne produkter tvivlsom.

Som følge af begrænsningen for hydrogenperoxid i tandblegningsprodukter så findes der på markedet i dag tandblegningsprodukter til hjemmebrug med mange andre (potentielt) blegende aktivstoffer. Dette indbefatter bl.a. klorit og hypoklorit.

Miljøstyrelsen har i 2021 publiceret en rapport, der undersøger sikkerheden og den blegende virkning af tandblegningsprodukter til privat brug. Resultaterne viste, at to tredjedele af produkterne ikke overholdt lovgivningen, mens halvdelen af produkterne blev vurderet at udgøre en risiko for skader, herunder skader af tænder og tandkød såsom irritation/ætsning af tandkødet og nedbrydning af tandemaljen. Hvert femte produkt i undersøgelsen blev vurderet at udgøre en alvorlig risiko for skader