Permanent og hårudglatning

Uanset om du har glat hår og gerne vil have krøller eller er træt af dit krusede hår og gerne vil glatte det, skal du være opmærksom på, at begge behandlinger ofte gøres med produkter, der kan indeholde stærke kemikalier, som ved forkert brug kan skade din hovedbund og dit hår.

Permanentvæsker indeholder stoffer, der kan være stærkt ætsende for hovedbunden. Det gælder både den permanentvæske, frisøren bruger, og den, du kan købe til hjemmebrug. Hårudglatningsmidler kan også indeholde stærke kemikalier, der kan irritere hovedbunden eller give allergi.

Tips om valg af permanent og hårudglatningsmidler

  1. Brug hverken permanentprodukter eller hårudglatningsmidler, hvis du for nylig har farvet eller bleget dit hår.

  2. Hvis du bruger permanentvæske eller hårudglatningsmiddel derhjemme, så tjek at produktet har en dansk brugsanvisning, før du køber dem – ellers er de ulovlige.

  3. Både permanentvæske og udglatningsmidler indeholder stærke kemikalier. Vær meget omhyggelig med at læse og følge brugsanvisningen.

  4. Brug aldrig den samme permanentvæske, som frisøren bruger, hvis du permanenter selv. Den er stærkere, og du risikerer nemmere ætsning af hovedbunden.

  5. Hvis du under en permanent- eller hårudglatningsbehandling oplever svie, irritation eller brændende fornemmelse i hovedbunden, bør du stoppe behandlingen med det samme. Det gælder også, hvis du får behandlingen hos frisøren.

I øvrigt gælder som ved alt andet kosmetik, at hvis du er allergisk, bør du altid læse indholdsdeklarationen, før du køber et produkt, så du kan undgå det eller de stoffer, du ikke kan tåle.

Faktaark Permanent og hårudglatning

Produkter til at lave permanente krøller og produkter til at udglatte krøllet og kruset hår fås både i en version, der anvendes hos frisøren og en, der kan anvendes af forbrugeren selv. I begge tilfælde er der tale om stærke kemikalier, der kan ætse hovedbunden eller give allergi.

Permanentvæske

Produkter til permanent indeholder typisk thioglycolsyre, som kan virke ætsende på hovedbunden. Hvis du vælger at permanente dit hår selv, bør du være meget omhyggelig med at følge brugsanvisningen.

Du skal også være opmærksom på, at det ikke er en god ide at udsætte din hovedbund for mange forskellige hårprodukter over kort tid, som fx hårfarve eller hårblegningsmidler. Hvis du afbleger eller farver håret og derefter bruger permanentvæske eller omvendt, øger du risikoen for sart og irriteret hovedbund samt allergi, og du øger risikoen for, at håret knækker og falder af.

Hårudglatningsprodukter 

Hårudglatningsprodukter eller hårudstrækningsmidler bruges til at gøre krøllet eller kruset hår glat. En del af de nyere hårudglatningsmidler kan indeholde formaldehyd, der er allergifremkaldende og ulovligt at anvende til hårudglatning. EU’s Videnskabelige Komite for Forbrugersikkerhed er i øjeblikket ved at tage stilling til, om brugen af formaldehyd i hårudglatningsprodukter er sikker.

Hvis du overvejer at få glattet dit hår kemisk, bør du sikre dig, at der findes en brugsanvisning på dansk – uanset om du vil gøre det derhjemme eller hos frisøren. Hvis der ikke er danske sikkerhedsforskrifter for anvendelsen, er det nemlig ikke et lovligt produkt. Vælger du at udføre udglatningsbehandlingen selv, skal du være meget omhyggelig med at læse og følge brugsanvisningen. Der er eksempler på, at brugere har mistet håret eller har fået øjenskader efter hårudglatning.
Hårudglatningsmidler må aldrig bruges på bleget hår eller på hår, som er behandlet med produkter, der indeholder stoffer som ammonium thioglycolat, metalliske salte eller ammonium bisulfit. Disse kemikalier findes typisk i hårfarver eller permanentvæsker. Med andre ord: Hvis du har farvet, bleget eller permanentet dit hår, bør du ikke anvende et hårudglatningsprodukt.