Kemisk legetøj

Kemisk legetøj er legetøj som er f.eks. flydende eller i pulverform. Det kan være kosmetik der sælges som legetøj, lim, modellervoks, akrylmaling og fingermaling.

Hvis disse produkter indeholder farlige stoffer, skal produkterne mærkes med en fareetikette, der fortæller om sikkerhed og risiko, med undtagelse af kosmetiske produkter, som skal mærkes efter kosmetikreglerne. Hvis kosmetiske sælges som legetøj skal de både overholde reglerne for kosmetik og for legetøj.

Når børn leger med disse typer af produkter bliver de i langt højere grad udsat for de kemiske stoffer i produkterne. Det skal producenterne selvfølgelig tage hensyn til når de producerer legetøjet, men man kan som forældre også selv være opmærksom, hvis man vælger at købe denne type produkter.

Tips om kemisk legetøj

  • Køb produkter, der er CE-mærket som legetøj

  • Køb aldrig legetøj faremærker

  • Følg brugsanvisningen, hvis den findes

  • Hav altid børnene under opsyn - også store børn

  • Efterspørg limprodukter med det nordiske Svanemærket i forretningerne. Svanemærket begrænser indholdet af miljø- og sundhedsskadelige stoffer, bl.a. organiske opløsningsmidler i lim. Svanemærket lim må ikke indeholde phthalater og klorerede opløsningsmidler

  • Vask altid børnenes hænder eller andre dele af kroppen som har været i kontakt med produktet grundigt efter brug