Skoleudstyr og legetasker

Udstyr som skoletasker, legetasker, penalhuse og viskelædere blandt andet kan indeholde PVC, ftalater og tungmetaller.

Skoleudstyr kan være lavet af PVC-plast. PVC står for PolyVinylChlorid, og er et plastmateriale som forefindes i både hård og blød form.

Til blød PVC anvendes blødgørere som f.eks. ftalater. Nogle ftalater er skadelige for mennesker og miljø. Fire ftalater er bl.a. klassificeret for at nedsætte menneskers forplantningsevne, og er forbudt at anvende i de fleste forbrugerprodukter.

Derudover optræder mange flere ftalater på EU's kandidatliste over særligt problematiske stoffer. Disse kan stadigvæk findes i skoleudstyr. Som forbruger kan man kræve at få oplyst inden for 45 dage, om skoleudstyr indeholder de pågældende ftalater eller andre stoffer på kandidatlisten.

For skoleudstyr gælder, at hvis produkterne er CE-mærket som legetøj, må de ikke indeholde ftalater, der er klassificerede som reproduktionsskadelige. Hvis produkterne ikke er CE-mærket som legetøj, må de gerne indeholde ftalater. Produkter må kun CE-mærkes som legetøj, hvis det har en legeværdi for børn.

PVC indeholder store mængder chlor og i modsætning til mange andre materialer så afgiver det saltsyre, når det bliver brændt. Når PVC affald brændes i affaldsforbrænding kan det som udgangspunkt resultere i større mængder af restprodukter, der skal bortskaffes.

Tips om skoleudstyr og legetasker

  • Køb skoleudstyr der er CE-mærket

  • Lad ikke børn anvende ældre skoleudstyr, da de kan indeholde ftalater

  • Du kan frasortere PVC produkter i det almindelige husholdningsaffald og aflevere det direkte til genbrugspladsen til genanvendelse eller deponi. Dermed undgår du, at det fejlagtigt havner i en affaldsforbrænding.

  • I forhold til indholdet af ftalater, så kan du bruge app’en Tjek Kemien. Her kan du scanne stregkoder og spørge leverandøren om produktet indeholder stoffer på kandidatlisten. Læs mere om Tjek Kemien.