Daginstitutioner: Indkøb og håndtering af legetøj

Miljøstyrelsen har i samarbejde med Sikkerhedsstyrelsen sendt en vejledning til alle landets daginstitutioner om indkøb og håndtering af legetøj.

Vejledningen består af følgende 10 råd:

1. Sig NEJ TAK til at modtage brugt blødt plastlegetøj

Sig nej tak til brugt blødt plastlegetøj købt før 2007, fordi legetøjet kan indeholde hormonforstyrrende ftalater. Siden 1999 har Danmark haft et forbud mod ftalater i legetøj til børn under tre år. I 2007 blev der indført forbud mod de farligste ftalater i alt legetøj i hele EU.

2. Køb kun CE-mærket legetøj

Alt legetøj I køber SKAL være CE-mærket. Producenten CE-mærker legetøjet for at vise myndighederne, at alle krav i legetøjsdirektivet er overholdt. Hvis CE-mærket mangler, lever legetøjet med stor sandsynlighed ikke op til sikkerhedskravene, fordi fabrikanten ikke står inde for, at kravene er overholdt. CE-mærket kan sidde på legetøjets emballage.

CE-mærket er dog ikke et godkendelsesmærke, der betyder, at myndighederne har vurderet produktet, og det garanterer ikke, at legetøjet er blevet testet af et uafhængigt laboratorium eller lignende.

Alligevel er det vigtigt, at legetøj er CE-mærket, når det købes ind, fordi mærket er producentens garanti for, at kravene er overholdt. I Danmark bliver der sjældent solgt legetøj uden CE-mærkning, men ved indkøb på Internettet, skal du være ekstra opmærksom, især hvis der købes ind fra lande uden for EU.

Link til mere info om CE-mærkning fx hos Sikkerhedsstyrelsen.

Udover CE-mærkning, kan I gå efter Miljømærket legetøj, som sikrer, at der er taget hensyn til både miljø og sundhed.

3. Tag anbefalinger om alder og advarsler alvorligt – især ved legetøj til børn under 3 år – bedøm ikke selv!

Legetøj til børn under 3 år er underlagt skærpede krav. Legetøjet må ikke indeholde små dele (f.eks. løstsiddende dukkeøjne og legetøjsperler), som kan sluges, sætte sig fast i svælget og i værste tilfælde kvæle barnet. Legetøjet skal kunne holde til, at små børn er hårde ved legetøjet, så de må ikke kunne rive eller bide smådele af. Selvom en voksen holder øje, kan små børn godt putte små ting i munden uden, at det opdages. Undgå også snore og lange bånd, der kan komme om halsen og medføre risiko for kvælning. Anbefalinger om alder og advarsler skal tages meget alvorligt.

Vær opmærksom på, at producenter kan angive andre vejledende aldersgrænser, som ikke tager udgangspunkt i barnets sikkerhed, men det anbefales at følge dem, fordi producenten har gjort sig tanker om legeværdien af legetøjet i forhold til barnets alder.

4. Brug kommunens indkøbsaftaler

Hvis din kommune er med i Partnerskab for offentlige grønne indkøb, skal de centrale indkøbsaftaler leve op til en høj miljømæssig standard og legetøj til børn under 6 år må f.eks. ikke indeholde ftalater og tungmetaller.

Læs mere om partnerskab for offentlige grønne indkøb.

Det er altid en god ide at undgå legetøj med parfume og duftstoffer. Duftstoffer kan irritere følsomme slimhinder og kan især ved længerevarende kontakt med huden fremkalde allergi.

5. Hold altid ekstra opsyn, når I bruger hobbyprodukter

Producenter af hobbyprodukter skal ikke lave specielle brugsvejledninger til børn, men de laver den ofte alligevel. Spørg altid efter den. Hold ekstra øje med børnene, når de bruger hobbyprodukter, da de nemmere bliver udsat for kemiske stoffer i produkter som f.eks. er i flydende form som en fingermaling. Hobbyprodukter kan være mærket med et A. I A-mærkede produkter er der sat krav der går ud over lovgivningen.

6. Gå ikke ud fra, at naturmaterialer er sundere end plast

Naturmaterialer er ikke altid sundere end fx plast. Naturmaterialer kan indeholde skadelige stoffer, der findes naturligt i materialet, eller det kan være behandlet med en maling eller en lak. Der er derfor ingen grund til, ud fra et sundhedsmæssigt synspunkt, at vælge legetøj af naturprodukter frem for plast. Hverken legetøj af naturmaterialer eller plast må indeholde stoffer i mængder, der kan udgøre en risiko.

7. Følg fabrikantens anvisninger ved rengøring af legetøj

Legetøj skal kunne tåle rengøring, uden at det går i stykker, f.eks. at smådele løsnes lettere eller at legetøjet frigiver kemiske stoffer, der kan være farlige. Legetøj skal dog ikke kunne holde til en hvilken som helst form for rengøring! Følg derfor fabrikantens anvisninger for rengøring.

Typiske anvisninger for legetøjets rengøring kan fx være, at det ikke tåler maskinvask, eller en øvre temperaturgrænse for rengøringen samt angivelse af hvilke rengøringsmidler der må bruges.

Hvis legetøjet vaskes ved for høj temperatur, kan det mekaniske nedbrydes, sådan at smådele løsner sig, eller der kan opstå direkte adgang til indre elektronik eller lignende, hvis lim bliver nedbrudt.

Maskinvask af legetøj påvirker produktet som ved iblødsætning og legetøjet påvirkes også voldsomt mekanisk – især når det centrifugeres. Her kan dele af legetøjet knække af og fx batteridæksler og lignende gå i stykker.

Legetøjet til helt små børn vaskes ofte, fordi det puttes i munden. Hvis der på emballagen eller på selve legetøjet er rengøringsanvisninger, er det en god idé at gemme informationen.

8. Pas på produkter, der appellerer til børn, men som ikke er legetøj

Flere produkter, der IKKE er legetøj, er lavet, så de ligner legetøj, f.eks. elprodukter med Disney figurer, og derfor appellerer de særligt til børn. Produkterne kan være CE-mærkede, men de har intet med legetøj at gøre. Produkter tilsluttet stikkontakter eller strøm er IKKE legetøj, og derfor risikerer børn at få alvorlige stød og forbrændinger, hvis de leger med produkterne.

9. Hold batterier langt væk fra børn

Legetøj, der bruger batterier, sælges tit med løse batterier vedlagt. Fjern eller sæt de løse batterier forsvarligt i, før legetøjet gives til børnene. Batterier kan sluges og er meget giftige. Batterierne skal skiftes af en voksen. Der skal bruges værktøj eller lignende, da det er et sikkerhedskrav, at batteriet er sikret imod at kunne tages ud, når legetøjet gives til barnet.

Hvis man overlader batteriskiftet til børn, er der erfaring for, at sikkerhedsskruen på batteridækslet ofte bliver glemt, og der kan opstå en farlig situation, fordi batterierne er let tilgængelige.

10. Fjern legetøjets emballage før det gives til børn

Emballage er IKKE beregnet til leg! Den kan indeholde plasticposer eller andet blød plast, der giver kvælningsrisiko. Den kan også indeholde smådele, eller den kan skilles ad i smådele, der kan sluges. Vær især opmærksom på at emballage, der har form af "en halv bold", kan sætte sig fast i svælget og blokere lufttilførslen. Det kan være farligt for mindre børn at tage emballagen i munden eller over næse og mund. Fjern derfor emballagen før du giver legetøjet til børnene. Før emballagen smides ud bør du sikre dig, at der ikke er advarsler eller andre informationer, fx rengøringsanvisninger, der bør gemmes.