Rollespilsudstyr

Selvom gamle liggeunderlag og tape lyder som uskyldige ingredienser, så er potentielt farlige stoffer som lim, latex og spraymaling ofte vigtige byggesten i rollespillerens værksted.

Rollespilsudstyr kan enten købes færdigt, eller man kan fremstille det selv. og her er det vigtigt at følge brugsanvisningen. Under fremstillingen kan man komme i kontakt med problematiske stoffer som fx ammoniak fra flydende latexopløsninger. Ammoniak kan give luftvejsirritationer og i øvrigt være sundhedsskadeligt ved meget høje koncentrationer.

Andre problemer kan være den såkaldte latexallergi, hvor man får en allergisk reaktion over for stoffer i latexen. Hvis man bestiller (importerer) selv fra en udenlandsk leverandør fx via internettet skal man være opmærksom på, at produkterne kan indeholde stoffer som isocyanater eller andre farlige stoffer, som ikke må forekomme i danske produkter.

Børn er mere udsatte end voksne, fordi de indånder eller kommer i kontakt med en større mængde af de kemiske stoffer i forhold til deres vægt.

Tips om fremstilling af rollespilsudstyr

  • Køb produkterne af en forhandler du har tillid til og få en dansk brugsanvisning - og følg den. Undlad at bestille (importere) produkter fra en udenlandsk leverandør f.eks. via internettet.

  • Køb latex med lavt ammoniakindhold.

  • Brug flydende latex udendørs. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så sørg for god ventilation - gennemtræk!

  • Brug handsker når du arbejder med latex mv. (dog ikke af naturgummi – de beskytter ikke effektivt nok). Produkterne kan indeholde stoffer, som kan virke irriterende på huden

  • Vælg vandbaseret maling eller lak.

  • Brug vandbaserede lim eller brug dobbeltklæbende tape.
  • Anvend pensel og ikke spraymaling. Hvis det ikke kan lade sig gøre, så følg de grønne tips om spraymaling.

  • Få udleveret et sikkerhedsdatablad, der hvor du køber de kemiske produkter. Her står der, hvordan du skal håndtere produktet

  • Følg nøje instruktionerne, der står på pakningerne, hvad enten det drejer sig om enkelte kemiske produkter som lime, maling eller latex, eller et ”gør-det-selv-kit.