Erotisk legetøj og cremer

Erotisk legetøj som for eksempel dildoer kan indeholde problematiske stoffer, og nogle kan afgives under brug. Nogle erotiske cremerne kan desuden give kløe og allergiske reaktioner.

Der er ikke fundet en sundhedsrisiko ved normalt brug af produkterne, men udsættelsen af stoffer fra erotisk legetøj bidrager til den samlede udsættelse af problematiske stoffer.

Tips om brug af erotisk legetøj

 • Gravide og ammende bør ikke bruge erotisk legetøj (dildoer) og generelt begrænse brugen af erotisk creme, glidecreme og massagecreme, da de kan indeholde allergifremkaldende stoffer.

 • Spørg i butikken om indholdet af ftalater og undgå gerne blød PVC, da det ofte indeholder ftalater.

 • I forhold til indholdet af ftalater i erotisk legetøj baseret på PVC, så kan du bruge app’en Tjek Kemien.  Her kan du scanne stregkoder og spørge leverandøren om produktet indeholder stoffer på kandidatlisten. Bemærk at du ikke kan spørge til fødevarer, kosmetik, maling, rengøringsmidler og lignende. Læs mere om Tjek Kemien.

 • Brug kondom over dildoer mm.

 • Brug ikke oliebaserede cremer sammen med kondomer eller erotisk legetøj, da de kan opløse gummiet eller plastmaterialet og du kan derved udsættes for de stoffer, der findes i materialerne. Oliebaseret glidecreme kan f.eks. trække ftalater ud af det erotiske legetøj.

Tips om erotiske cremer

 • Læs nøje mærkningen og vejledningen på etiketten
  Hvis produktet indeholder farlige stoffer skal det være mærket, men der er dog ikke krav om, at parfume altid skal være deklareret. Hvis du ikke kan få de oplysninger du ønsker så spørg forhandleren/producenten.

 • Har du allerede allergi
  Har du allerede allergi, så bør du sikre dig, at sexcremerne ikke indeholder stoffer, du ikke kan tåle. Vær dog opmærksom på at ikke alle stoffer skal deklareres på etiketten. Det afhænger af vurderingen af stoffet og koncentration i produktet. Spørg hvis du er i tvivl.

 • Søg læge ved rødmen eller eksem: Hvis du oplever rødmen, irritation eller eksem ved brug af erotiske cremer, bør du straks stoppe med brugen af cremerne og søge læge for at få identificeret, hvad det er du ikke kan tåle

 • Undgå produkter som indeholder parfume
  Parfurme har kke i sig selv nogen virkning, men hvis du er uheldig kan du risikerer at få parfumeallergi.

Mere viden

Miljøstyrelsens har tidligere lavet en undersøgelse om afgivelse af kemiske stoffer fra erotisk legetøj.  Undersøgelsen fandt ingen sundhedsrisiko ved normal brug af produkterne, men viste dog at erotisk legetøj kan indeholde problematiske kemiske stoffer, som kan afgives under brug.

Mange af produkterne i Miljøstyrelsens undersøgelse var lavet af blødgjort PVC. Blød PVC indeholder ofte ftalater. Nogle af disse er skadelige over for mennesker og miljø. Selvom de mest problematiske ftalater i dag er udfasede eller regulerede, så optræder mange flere ftalater på kandidatlisten over særligt problematiske stoffer. Disse kan stadig anvendes. Som forbruger kan man kræve at få oplyst inden for 45 dage, om forbrugerprodukter indeholder de pågældende ftalater eller andre stoffer på den såkaldte kandidatlisten.

PVC indeholder store mængder klor, og i modsætning til mange andre materialer så afgiver PVC saltsyre, når det bliver brændt. Når PVC-affald brændes i affaldsforbrænding resulterer dette i større mængder af restprodukter, der skal bortskaffes.