Tips om rense- og pudsemidler til metal

Produkter til at rense og pudse metal indeholder blandt andet organiske opløsningsmidler, der kan virke affedtende på huden samt syrer og baser, der kan virke ætsende.

Der findes en lang række rense- og pudsemidler til sølv, guld, kobber, messing, stål og andre metaller. Samtidig findes der en række gør-det-selv opskrifter, som forbrugeren selv kan blande ud fra få kemiske stoffer og derved fremstille midler til rensning og pudsning af metaller. Tips om rense- og pudsemidler til metal.

Tips til brug af rense- og pudsemidler

Brug handsker og sørg for god udluftning

Det gælder når du pudser metalgenstande- især ved dypning, og ved brug af andre flydende midler og håndtering af kemikalier til gør-det-selv opskrifter

Pas på soda 

Beskyt øjnene, hvis du bruger kalcineret soda til at rense sølv. Pas på ikke at forveksle det med kaustisk soda, som er noget helt andet.

Sørg for god ventilation 

Rensning og pudsning af kobber og messing med en blanding af koncentreret svovlsyre og vand (polervand) er et hyppigt optrædende råd. Hvis du bruger svovlsyre, så husk at bruge briller og handsker, arbejd i et godt ventileret lokale og allerhelst udenfor. Svovlsyre er meget ætsende så spild eller anden utilsigtet kontakt med huden skal straks efterfølges med skylning af rigeligt med vand.

Brug en lufttæt beholder 

Metalliske genstande bliver typisk sorte, fordi de kommer i kontakt med luftens indhold af ilt. Bruger man derfor ikke genstandene jævnligt kan man, for at undgå at de bliver sorte igen, lægge dem i en tætlukket plasticpose eller en anden lufttæt beholder.