Tips om husholdningskemikalier

Husholdningskemikalier som afløbsrens, maling og medicin bør du omgå med forsigtighed, og efter brug skal du følge reglerne for farligt affald. Ellers kan du skade både din egen sundhed og vores fælles miljø.

Gode råd om husholdningskemikalier

 • Opbevar dine kemikalier på et sikkert sted, hvor børn ikke kan komme i kontakt med dem

 • Læs deklarationen på produktet grundigt, brug kun produktet som det anvises og tag de nødvendige forholdsregler

 • Tag faresymbolerne alvorligt,  se og læs om faresymbolerne

 • Lad være med at omhælde kemikalier til andre emballager end originalen, for eksempel sodavandsflasker

 • Lad være med at blande rengøringsmidler med klorin. Det kan give giftige dampe

 • Udsæt ikke din hud, øjne eller lunger for kemikalier

 • Brug af spray, lim og maling kan give problemer ved indånding og kan give høje koncentrationer af kemikalier i luften. Brug dem derfor helst udendørs eller sørg for grundig udluftning. 

Sådan afleverer du farligt affald

 • Som hovedregel skal alle produkter med et eller flere faremærker håndteres som farligt affald.

 • Kemikalierester og nogle kemikalieemballager (det står på etikken) skal afleveres som farligt affald.

 • Både vand og oliebaseret maling kan indeholde kemiske stoffer, og derfor skal rester fra malerarbejde behandles som farligt affald. Det gælder dog ikke det plastik eller stof med malerpletter på, som du har brugt til at dække af med.

 • Du afleverer farligt affald på din genbrugsplads

 • Nogle kommuner har en ordning om, at man godt må sætte farligt affald sammen med storskrald, bare det står separat. Det kan også være din kommune har en miljøbil, der kommer forbi, og som du kan aflevere farligt affald til. Find og følg derfor altid din kommunes anvisninger.

 • Medicinrester afleverer du på dit lokale apotek.

 • Læs mere om faresymbolerne