Fugemasse

Fugemasser kan indeholde organiske opløsningsmidler, ftalater og andre sundhedsskadelige stoffer, som man komme i kontakt med under fugningen og den efterfølgende hærdning. Derfor er det vigtigt at man omgås produkterne fornuftigt, og vælger en fugemasse der passer nøjagtigt til det behov, man har.

Mange af de fugemasser, som anvendes professionelt i byggeriet, kan også købes i butikker, der henvender sig til gør-det-selv-folket, dvs. byggemarkeder, varehuse, farvehandlere og butikker, der forhandler skibsproviantering.

De mest almindelige typer af fugemasse er:

  • Silikonefugemasser

  • Akrylbaserede fugemasser

  • Polyurethanbaserede (PUR) fugeskum og -masser

  • Oliebaserede fugemasser

  • Højelastiske hybrid fugemasser

Udskiftning af gammel fugemasse er et særligt problem. Fra midten af 50’erne og til det blev forbudt i 1977, blev de meget miljø- og sundhedsskadelige kemiske stoffer Polychlorerede biphenyler (PCB) benyttet som blødgører i gummiagtige fugematerialer og som lim i termoruder.

Har du mistanke om, at fugen eller andre materialer kan indeholde PCB bør du få foretaget en kemisk analyse af fugen. Indeholder materialerne PCB bør du få en professionel til at fjerne fugemassen og få den udskiftet med en ny.

Du skal være opmærksom på, at PCB’en kan have spredt sig til de omgivende materialer og til indeluften. I forbindelse med udskiftning af PCB-holdige materialer skal der derfor altid bruges personlige værnemidler. 

Husk på, at hvis du fuger andre steder end hjemme hos dig selv, så gælder Arbejdstilsynets regler også for dig. Læs mere om Arbejdstilsynets regler .