Oliebranchens Miljøpulje/OM

Det er ikke længere muligt at tilmelde nye grunde til Miljøpuljen. De ca. 10.000 grunde, som oprindelig blev tilmeldt ordningen, er i dag undersøgt og oprenset eller ved at blive det.

Stadig enkelte uafsluttede sager

Der er stadig nogle grunde, som ikke er færdigoprensede eller som er under overvågning. Det er årsagen til, at Miljøpuljerådet ikke nedlagt.

Baggrunden for Oliebranchens Miljøpulje

Formålet med Oliebranchens Miljøpulje (OM) var at undersøge og oprense forureninger på nedlagte benzinstationer og andre steder med detailsalg af motorbrændstof (benzin og dieselolie).

Oliebranchens Miljøpulje blev aftalt mellem samtlige olieselskaber, der sælger autobenzin i Danmark, og en række offentlige myndigheder.

Aftalen blev underskrevet i 1992 af Oliebranchens Fællesrepræsentation (nu Energi- og Olieforum), Kommunernes Landsforening, Amtsrådsforeningen (nu Danske Regioner), Københavns Kommune, Frederiksberg Kommune og Miljøstyrelsen.

Miljøstyrelsens involvering i OM har bestået i at varetage formandskabet for Miljøpuljerådet, som er et råd med repræsentanter for aftaleparterne. Miljøpuljerådet har stået for den årlige udvælgelse af grunde til undersøgelse og eventuel oprensning.

 

Hjemmeside for Oliebranchens Miljøpulje

Aftaler bag OM m.m.

Referater fra Miljøpuljerådsmøder