Miljøstyrelsens afgørelser efter MIljøbeskyttelsesloven

På de følgende sider finder du de afgørelser af sager, der enten er påklaget eller afgjort efter den 1. januar 2006 efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og kapitel fem.

§ 19 handler om tilladelser, mens kapitel fem drejer sig om miljøgodkendelser. Alle afgørelser er lagt op i pdf-format.

Afgørelser vedr. § 19 tilladelser

Afgørelser vedr. kapitel 5 miljøgodkendelser


Miljøstyrelsens Informationscenter

Kontakt informationscenteret ved generelle henvendelser til Miljøstyrelsen.