Vejledende udtalelser og afgørelser om affald

Vejledende udtalelser om affald

Det er ikke almindelig praksis, at Miljøstyrelsen udtaler sig om konkrete og/eller verserende sager, men hvis principielle spørgsmål bliver rejst, kan styrelsen alligevel vælge at udtale sig vejledende.

Vejledende udtalelser om affald

Miljøstyrelsens afgørelser efter Miljøbeskyttelsesloven

På de følgende sider finder du de afgørelser af sager, der enten er påklaget eller afgjort efter den 1. januar 2006 efter Miljøbeskyttelseslovens § 19 og kapitel fem.

§ 19 handler om tilladelser, mens kapitel fem drejer sig om miljøgodkendelser. Alle afgørelser er lagt op i pdf-format.

Se Miljøstyrelsens afgørelser efter miljøbeskyttelsesloven