Vores fem fokusområder

Som medarbejder bliver du en del af en faglig stærk styrelse, hvor vi har fem ambitiøse strategiske fokusområder

Innovativ opgaveløsning i forhold til udrulning, håndhævelse af og vejledning om lovgivning

Vi vil levere på samfundsmæssige kerneområder som naturressourcer, genanvendelse af affald, drikkevand, spildevand, vandmiljø, kemikalier og natur. Det kræver fokus på, hvordan vi gennemfører EU- og nationale regler. Hvordan vi sagsbehandler, godkender, giver tilskud, fører tilsyn og håndhæver.

Vi vil gøre det på en moderne måde – enkelt og modtagerorienteret. Vi vil gøre det korrekt og ordentligt, men vil også være eksperimenterende og løse vores opgaver smartere med mobile og digitale løsninger og i nye samarbejder.

Det er et hovedmål for Miljøstyrelsen at være en del af hverdagen hos kommuner, virksomheder og borgere. For at være det, vil vi bruge de kræfter, vi har fået som ny styrelse til at investere i dem. Vi vil inddrage og involvere dem og trække på deres erfaringer og idéer.

Gennem samarbejdet vil vi bidrage til danskernes livskvalitet og oplevelser i naturen.

Moderne natur- og miljøovervågning, data og formidling

Det er os, der overvåger natur og miljø 24-7. Fra lokationer i hele landet indsamler vi data i virkeligheden. Dataindsamling, -bearbejdning, kvalitet og formidling er i fokus, og data har både politisk og mediemæssig opmærksomhed, fordi de er forudsætningen for miljø- og naturreguleringen og politiske beslutninger. Derfor er det en prioritet at have en stærk overvågningsindsats.

Vi vil sikre troværdige data af høj kvalitet. Og vi vil gøre dem tilgængelige og formidle dem, så de nemt kan bruges og forstås af modtagerne, fra den enkelte borger til de politiske beslutningstagere. Vores data er et guldæg med et kæmpe potentiale, som vi vil bruge ny teknologi til at hjælpe os på vej, både når vi indhenter, behandler og formidler data.

Formidling af vand-, natur- og miljødata vil vi gøre lige så interessant og vedkommende for alle som den daglige vejrudsigt! Vi vil fortælle de gode historier og bringe viden og data om natur og miljø i spil, for at være relevante i borgere og virksomheders hverdag.

Gode natur-, miljø- og sundhedsvurderinger, forbrugerbeskyttelse og viden til virksomheder og civilsamfund

Vi videreudvikler vores evner til både at vurdere tilstande i naturen og miljøet og til at vurdere miljø- og sundhedseffekter, så vi kan formidle resultaterne endnu bedre og bredere. Vi holder et højt fagligt niveau og baserer vores vurderinger på både egne og andres data og viden. Vi deler og udvikler viden på tværs af landet og vil være dem, der har overblik over vores felt, formidler det klart og holder styr på, hvad der kan siges klart, og hvad der skal undersøges nærmere. Det er vores ansvar at have indsigt i hvilken viden, der findes, og hvilken viden, der mangler, og vi samarbejder med universiteter og andre vidensinstitutioner om at etablere et endnu bedre vidensgrundlag for fremtiden.

Vi vil være porten til den bedste viden på natur- og miljøområdet. Hos os får alle svar på deres spørgsmål. Vi bringer vores viden i spil, også for at sikre forbrugerbeskyttelsen og involvere civilsamfundet i vores fælles mission.

Fremme af grøn produktion, cirkulær økonomi og en bæredygtig udvikling

Natur og miljø er ikke kun værdier i sig selv. Med den rette balance imellem benyttelse og beskyttelse kan vi som styrelse medvirke til at skabe danske arbejdspladser, for en rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion kan betale sig. Det er ikke enten-eller – det er både-og.

Med miljøteknologisk udvikling kan vi styrke eksporten af danske virksomheders grønne løsninger og sikre bæredygtig udnyttelse af miljø- og naturressourcer og en effektiv genanvendelse. Vi vil udnytte vores placering af hovedsædet midt i Danmark til at skabe et attraktivt miljø for alle virksomheder, der arbejder i den grønne sektor.

Vi vil i endnu højere grad være gode til at stille data til rådighed for omverdenen, og sammen med virksomhederne skabe fælles fremdrift og nye eksporteventyr.

Vi er en medspiller på de nationale natur- og miljødagsordener og FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling, hvor vi bidrager lokalt og globalt fx ift. til klimatilpasning, rent vand og ressourcegenanvendelse.

Tætte og aktive relationer til omverdenen internationalt og lokalt

Miljøstyrelsen er fokuseret på at være værdifulde og gøre en forskel for omverdenen. Vi er modtagerorienterede og reagerer på de udfordringer og muligheder, vi møder ude i virkeligheden – i landskabet, skovene, vandløbene, markerne, hjemmene, kommunerne, lokalsamfund, virksomheder og på universiteter.

Vi er åbne og bringer de input og ideer, vi får her og i mødet med interessenter, videre i de politiske processer. Vi er Danmarks lokale styrelse med øjne, øre og hænder på alle områder af natur og miljø i Danmark.

Vi nyttiggør vores viden i internationale samarbejder og sammenhænge i både FN, EU, Norden og Arktis og i strategiske samarbejdsprojekter med vækstlande.

Vi prioriterer at have en rolle i det internationale arbejde og følger lovarbejdet i Danmark såvel som EU. Det gør vi for at kvalificere og forstå reglerne, så vi kan omsætte dem i praksis, når reglerne senere rammer virkeligheden.

Vi er også med, fordi vi forstår borgernes og brugernes behov, og formår gennem en insisterende tæt dialog med departementet at få behovene til at spille sammen med de politiske og administrative hensyn.

 

Miljøstyrelsen som arbejdsplads

Her kan du læse om vores arbejdsplads

Om Miljøstyrelsen

Læs om vores opgaver og organisering

Miljøstyrelsen i Odense

Se hvor du skal arbejde

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

Miljøstyrelsen holder styr på Danmarks miljø, så danskerne har rent vand,  indånder ren luft, bevæger sig rundt i en rig natur og  bruger og genanvender produkter, som indeholder sikker kemi .

Vi understøtter grøn produktion i virksomhederne og bidrager til en bæredygtig udvikling globalt som lokalt.