Vores fem fokusområder

Som medarbejder bliver du en del af en faglig stærk styrelse, hvor vi har fem ambitiøse strategiske fokusområder

Vi vil være en del af hverdagen hos kommuner, virksomheder og borgere, når vi gennemfører, håndhæver og vejleder om regulering på en moderne måde – enkelt, modtagerorienteret og involverende på områder, som er essentielle for samfundet. Vi vil også være eksperimenterende og løse vores opgaver smartere med mobile og digitale løsninger og i nye samarbejder.

Vi er lokalt tilstede i virkeligheden og indsamler gennem overvågning af natur og miljø 24-7, troværdige data af høj kvalitet, der er forudsætningen for miljø- og naturreguleringen og de politiske beslutninger. Vi vil gøre formidling af vand-, natur- og miljødata lige så interessant og vedkommende for alle som den daglige vejrudsigt.

Vi videreudvikler vores evne til både at vurdere tilstanden i naturen og miljøet og til at vurdere miljø- og sundhedseffekter, så vi kan formidle resultaterne endnu bedre og bredere. Vi bringer vores viden i spil og samarbejder med forskere om at etablere et endnu bedre vidensgrundlag, så vi forbliver porten til den bedste viden på natur- og miljøområdet.

En rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion kan betale sig. Med miljøteknologisk udvikling kan vi styrke eksporten af danske virksomheders grønne løsninger og sikre bæredygtig udnyttelse af miljø- og naturressourcer og en effektiv genanvendelse. Vi er en proaktiv medspiller på de politiske dagsordener og bidrager til en bæredygtig udvikling lokalt og globalt (fx i forhold til FN’s verdensmål).

Vi er modtagerorienterede og reagerer på de udfordringer og muligheder, vi møder ude i virkeligheden – i landskabet, skovene, vandløbene, markerne, hjemmene, kommunerne, lokalsamfund, virksomheder og på universiteter. Vi er åbne og bringer de input og ideer, vi får her og i mødet med interessenter, videre i de politiske processer.

Miljøstyrelsen som arbejdsplads

Her kan du læse om vores arbejdsplads

Om Miljøstyrelsen

Læs om vores opgaver og organisering

Miljøstyrelsen i Odense

Se hvor du skal arbejde

Ledige stillinger

Se alle ledige stillinger

Miljøstyrelsen holder styr på Danmarks miljø, så danskerne har rent vand , indånder ren luft, bevæger sig rundt i en rig natur og  bruger og genanvender produkter, som indeholder sikker kemi .

Vi understøtter grøn produktion i virksomhederne og bidrager til en bæredygtig udvikling globalt som lokalt.