Fra ansøgning til onboarding

Hvad sker der, når du har sendt os en ansøgning

Vi har mange forskellige faglige medarbejdere i Miljøstyrelsen, men nogle af de kompetencer, der går på tværs, som vi er på udkig efter, er at du er:

Alle vores ledige stillinger bliver slået op her.

Hvis din ansøgning bliver udvalgt

Vi forsøger at tilpasse ansøgningsprocessen, så den altid matcher den ledige stilling og de profiler, der søges. Det er derfor ikke altid, du skal igennem alle nedenstående dele i ansøgningsprocessen:

  • I visse tilfælde foretager vi en telefonscreening af udvalgte kandidater. Ved en telefonscreening vil vi bl.a. spørge ind til din motivation for at søge arbejde i Miljøstyrelsen og evt. detaljer i dit CV.
  • Inden første samtale kan du blive bedt om at gennemføre en personligheds- og færdighedstest, eller du kan få udleveret en case, som du skal løse inden samtalen, og som vil blive brugt som udgangspunkt for samtalen.
  • Til samtalen vil der deltage et ansættelsesudvalg, der som udgangspunkt består af en tillidsrepræsentant, kontorchefen, funktionsleder og eventuelt en medarbejder.
  • Ved enkelte stillinger vil vi indkalde kandidater til en 2. samtale

Hvis du bliver tilbudt ansættelse, vil du modtage et løntilbud, som du sammen med din tillidsrepræsentant i Miljøstyrelsen skal gennemgå. Ønsker du at forhandle din løn, sker det gennem din tillidsrepræsentant. Når du har accepteret et løntilbud, modtager du først en mail, der bekræfter ansættelsen, så du evt. kan sige op i nuværende ansættelse, og dernæst et ansættelsesbrev - og så kan du glæde dig til at starte i Miljøstyrelsen.

Onboarding – sådan bliver din opstart i Miljøstyrelsen

Ca. 1 uge inden din første arbejdsdag vil du modtage en velkomstpakke med information om din første arbejdsdag samt velkomstmateriale, så du kan lære din nye arbejdsplads bedre at kende.

På din første dag vil du blive budt velkommen i Miljøstyrelsen af din nye mentor, som vil sørge for, at du falder godt til på din nye arbejdsplads. Du vil få udleveret din computer og arbejdstelefon, og herefter vil din mentor sørge for at introducere dig til dine nye kollegaer i din enhed.

Din første tid i Miljøstyrelsen er en kombination af et digitale onboardingforløb samt et lokalt tilrettelagt forløb, hvor  sidemandsoplæring og e-learning kan indgå.

Sammen med dine andre nye kolleger skal du deltage på forskellige introduktionskurser, som skal være med til at klæde dig bedst muligt på og lære Miljøstyrelsen at kende. Du vil bl.a. blive undervist i brugen af vores dokumenthåndteringssystem, F2, og du bliver introduceret i, hvad det vi sige at arbejde i en styrelse.

Efter 2 måneder skal du til 2-måneders samtale med din kontorchef, hvor I snakker sammen om, hvordan din opstart går.