Til brug for vores arbejde med mst.dk sættes en cookie som samler data om dit besøg. Andre 3. parts cookies fra fx sociale medier kan du afvise.Læs mere om cookies

Job og karriere

Vær med til at arbejde for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion

Vær med fra starten i den nye Miljøstyrelse i Odense

I den kommende tid skal en ny Miljøstyrelse bygges op i midten af Danmark – du kan være med fra starten.

Det bliver en unik styrelse med nogle spændende opgaver og vigtige kerneområder inden for miljøområdet. 

Som medarbejder i Miljøstyrelsen bliver du en del af et fagligt stærkt miljø med masser af videndeling og sparring på tværs af faggrupper.

Nye kollegaer vil blande sig med erfarne medarbejdere og sammen skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur.

Sammen med mere end 900 kollegaer i hele landet, bliver vi Danmarks øjne, øre og hænder på alle områder af natur og miljø i Danmark.

Miljøstyrelsens nye kontor i Odense

Se hvor du skal arbejde, hvis du bliver ansat i Miljøstyrelsens nye kontor i Odense.

Ledige stillinger

Oversigt over alle Miljøstyrelsens ledige stillinger.

Om Miljøstyrelsen

Læs mere om miljøstyrelsens opgaver og organisering.

Mød nogle af medarbejderne

Niels - Fuldmægtig i Naturforvaltning

Gry - Forstfuldmægtig i Naturbeskyttelse

Marie - Miljøøkonom i vandforsyning

Karsten - Økonomichef


Vi har fem ambitiøse strategiske fokusområder:

1) Innovativ natur- og miljøregulering

Vi vil være en del af hverdagen hos kommuner, virksomheder og borgere, når vi gennemfører, håndhæver og vejleder om regulering på en moderne måde – enkelt, modtagerorienteret og involverende på områder, som er essentielle for samfundet. Vi vil også være eksperimenterende og løse vores opgaver smartere med mobile og digitale løsninger og i nye samarbejder.

2) Moderne natur- og miljøovervågning, data og formidling

Vi er lokalt tilstede i virkeligheden og indsamler gennem overvågning af natur og miljø 24-7, troværdige data af høj kvalitet, der er forudsætningen for miljø- og naturreguleringen og de politiske beslutninger. Vi vil gøre formidling af vand-, natur- og miljødata lige så interessant og vedkommende for alle som den daglige vejrudsigt.

3) Gode natur- og miljøvurderinger og viden til borgere og virksomheder

Vi videreudvikler vores evne til både at vurdere tilstanden i naturen og miljøet og til at vurdere miljø- og sundhedseffekter, så vi kan formidle resultaterne endnu bedre og bredere. Vi bringer vores viden i spil og samarbejder med forskere om at etablere et endnu bedre vidensgrundlag, så vi forbliver porten til den bedste viden på natur- og miljøområdet.

4) Fremme af grøn produktion, cirkulær økonomi og en bæredygtig udvikling

En rig natur, rent miljø, sikker kemi og grøn produktion kan betale sig. Med miljøteknologisk udvikling kan vi styrke eksporten af danske virksomheders grønne løsninger og sikre bæredygtig udnyttelse af miljø- og naturressourcer og en effektiv genanvendelse. Vi er en proaktiv medspiller på de politiske dagsordener og bidrager til en bæredygtig udvikling lokalt og globalt, [fx i forhold til FN’s verdensmål.]

5) Tætte og aktive relationer til verden omkring os

Vi er modtagerorienterede og reagerer på de udfordringer og muligheder, vi møder ude i virkeligheden – i landskabet, skovene, vandløbene, markerne, hjemmene, kommunerne, lokalsamfund, virksomheder og på universiteter. Vi er åbne og bringer de input og ideer, vi får her og i mødet med interessenter, videre i de politiske processer.