Miljøstyrelsens aktuelle høringer

Miljøstyrelsens høringer over udkast til bekendtgørelser og vejledninger offentliggøres på Høringsportalen. Det gælder også for visse forslag til planer og strategier inden for miljøområdet.

Miljøstyrelsens høringer på Høringsportalen

Miljøstyrelsen offentliggør herudover afgørelser på miljøområdet, herunder høringer i tilknytning hertil, på styrelsens hjemmeside.

Miljøstyrelsens annoncering af afgørelser m.v.