Underretning om afgørelser

Find information om foreningers og organisationers ret til underretning om afgørelser og se hvilke, der har anmodet Miljøstyrelsen om underretning.

Landsdækkende foreninger og organisationer, der har beskyttelse af natur og miljø som hovedformål, har efter miljøbeskyttelsesloven, havmiljøloven og husdyrgodkendelsesloven ret til at blive underrettet om afgørelser, som de kan klage over. Tilsvarende gælder for foreninger mv, der har varetagelse af rekreative interesser som hovedformål. De områder, hvorpå der ønskes underretning, sender foreningen til Miljøstyrelsen, som herefter orienterer kommunen.

Læs mere om underretning om afgørelser og hvilke organisationer, der har anmodet Miljøstyrelsen om underretning, samt på hvilke områder.