Miljømærkerne Blomsten og Svanen

Er produktet nu så miljøvenligt, som emballagen fortæller? Det kan være svært at afgøre som almindelig forbruger. Derfor har vi de officielle miljømærker Blomsten og Svanen, som garanterer forbrugerne, at produktet er blandt de mindst miljøbelastende.

Dine indkøb og dit forbrug har konsekvenser for miljøet. Alle varer belaster miljøet, når de produceres og anvendes, eller når de ender som affald. Derfor er det en god ide at købe og efterspørge miljømærkede varer.

Blomsten og Svanen er de to eneste officielt anerkendte miljømærker i Danmark. Når et produkt er mærket med Blomsten eller Svanen er det en garanti for, at det opfylder skrappe miljøkrav, tager hensyn til den menneskelige sundhed og er af god kvalitet.  

Kravene for produkter mærket med Blomsten eller Svanen laves ud fra en vurdering af varegruppens miljøbelastning fra vugge-til-grav. Det vil sige, at miljøbelastningen bliver vurderet i hvert led af produktionen fra råstofferne udvindes og til varerne kasseres. Således sætter miljømærkerne f.eks. grænser for produkters vand- og energiforbrug, farlige kemikalier skal om muligt erstattes, der sættes krav til mængde og type af emballering og affald skal genanvendes og minimeres. Udledning af færre farlige stoffer i miljøet og begrænsning af farlige kemikalier i produkterne betyder også noget for din sundhed. Derudover stilles der også flere og flere sundhedskrav til miljømærkede produkter.

Kravene til mærkningsordningerne revideres løbende for at sikre, at Blomsten og Svanen repræsenterer overlæggeren på området og sætter standarder, der er højere end den almindelige lovgivning.

Miljømærkede produkter på hylderne

Blomsten og Svanen findes udbredt på gængse produkter som tøj, vaske- og rengøringsmidler, sæbe, shampoo,  opvaskemidler og maling. I de senere år er interessen for også at mærke elektroniske produkter steget, og flere fjernsyn, computere, batterier og energisparepærer kan nu også fås miljømærket.

Men det er ikke kun gængse produkter, der kan miljømærkes. En lang række serviceydelser som hotelovernatning, camping, restauranter, bilvaskehaller, trykning af en tryksag, tøjrens og vask findes også som miljømærkede. Endelig blev Danmarks første miljømærkede butik indviet d. 7. oktober 2010.

Når du køber og efterspørger miljømærkede varer og ydelser sender du et klart signal til producenterne om at udvikle produkter, der lever op til mærkernes høje miljøkrav. På den måde kan du skubbe på og være med til at skaffe flere miljøvenlige varer på hylderne.

Oversigt over blomst- og svanemærkede produktgrupper

Hvorfor to mærker?

Blomsten og Svanen er ikke to konkurrerende mærker, men derimod to sider af samme sag. Den største forskel mellem Blomsten og Svanen er, at de udspringer af to forskellige instanser og dækker forskellige markeder.

Mål og miljøkrav er stort set ens. Der er dog en del praktiske hensyn, som gør at de to mærker fortsat lever side om side. For eksempel er der stadig flere produktgrupper, der kan mærkes med Svanen end med Blomsten.

Forskellige markeder – forskellige miljømærker

I EU kender forbrugerne ikke det nordiske miljømærke. Derfor har en producent gode grunde til at vælge Blomsten som miljømærke, hvis virksomheden eksporterer til Tyskland, Holland og/eller det øvrige EU. Omvendt vil producenten – der primært har et nordisk marked – typisk bruge Svanen, der er mest relevant at anvende, da mærket i Norge, Sverige og Finland er noget bedre kendt end Blomsten. Kendskabet til Blomsten bliver dog mere og mere udbredt i hele Norden.

Se mere om hvordan man søger, fordele for virksomheder, mm.

Hvem står bag Svanen og Blomsten?

Miljømærkning Danmark behandler ansøgninger fra danske virksomheder, der ønsker Blomsten eller Svanen på deres produkt. Miljømærkning Danmark er også med til at opstille kriterier, som miljømærkede produkter skal leve op til.

Miljømærkenævnet består af repræsentanter fra handels-, industri-, miljø- og forbrugerorganisationer samt Miljøstyrelsen og andre myndighederne. Nævnet fastlægger det danske mandat, når kriterier for Svanen skal forhandles.

Miljøstyrelsen er medlem af den EU-komité, som træffer beslutning om kriterier for blomsten inden Kommissionens endelige afgørelse. Miljøstyrelsen giver desuden tilskud til Miljømærkning Danmark og er med til at markedsføre miljømærkerne overfor forbrugerne.

Miljømærkerne Blomsten og Svanen

logo for blomsten og svanen

Blomsten og Svanen er gode redskaber i forhold til at minimere produkters miljøbelastning. Miljømærkerne er en garanti for, at produktet lever op til skrappe miljøkrav.
Læs mere på Miljømærkning Danmarks hjemmeside ecolabel.dk