Miljøstyrelsen er klar med nye kortlægninger af madspild og madaffald

Madspild og madaffald fra primærproduktion, forarbejdnings- og fremstillingssektoren samt restaurationsbranchen og –tjenester er blevet kortlagt.

Krav om kortlægning af madaffald

Madaffald skal kortlægges i alle led fra jord til bord. Det gælder for alle EU-medlemslande og blev besluttet i 2018. Der findes fem led/sektorer fra jord til bord, og det blev besluttet at mængderne fra hvert led skulle opgøres detaljeret hvert fjerde år. Miljøstyrelsen har haft konsulenter til at opgøre madaffald inkl. madspild fra tre af disse led for dataåret 2022.

Resultater for primærproduktion samt forarbejdning og fremstilling

I sektoren primærproduktion er mængden af madaffald opgjort til 116.629 ton, hvilket ca. er en fordobling af mængden i forhold til den tilsvarende kortlægning for 2018. I sektoren fremstillings- og forarbejdningssektoren er mængden af madaffald steget med 166.474 ton siden den første kortlægning for 2018. Mængden i 2022 er kortlagt til 695.475 ton. At de totale madaffaldsmængder er steget så markant skyldes to forhold. Megen af affaldet blev tidligere anvendt til minkfoder, og blev derfor ikke anset som madaffald. Eftersom minkproduktionen er ophørt i Danmark bliver madaffaldet nu i stedet affaldsbehandlet og anses derfor definitorisk som madaffald og medtages derfor i opgørelsen nu. For det andet har der været en større omsætning af nogle fødevarer, herunder kartofler, som pga. en større produktmængde også resulterer i større madaffaldsmængder.

Se kortlægning over madaffald fra primærproduktion samt forarbejdning- og fremstillingssektoren her

Resultater for restaurationsbranchen og -tjenester

I restaurationsbranchen og –tjenester er mængden af madaffald og andelen af madspild stort set uændret siden den første gang blev kortlagt for 2018. Mængden er for 2022 opgjort til 75.634 ton. Dog er den særskilt indsamlede mængde af madaffald steget siden den første kortlægning. Det peger på at flere restaurationer nu affaldssorterer deres madaffald korrekt, og at indførslen af henteordninger for de ti fraktioner virker. Nu bliver mere af madaffaldet bioforgasset i stedet for at gå op i røg.

Se kortlægning over madaffald fra restaurationsbranchen og -tjenester her