Kortlægning af madaffald i primærproduktionen samt forarbejdnings- og fremstillingssektoren for 2022

COWI har for Miljøstyrelsen lavet en detaljeret kortlægning af mængden af madaffald og madspild fra primærproduktionen samt forarbejdnings- og fremstillingssektoren i Danmark for 2022. For at leve op til EU-krav skal der hvert fjerde år laves en sådan detaljeret kortlægning og måling. Den første af slagsen blev lavet for 2018.

Hvad er madaffald?

Ved madaffald forstås en fødevare, som er bestemt til human konsum, men som går tabt. Både spiselige og uspiselige dele af fødevaren tæller med. Afsættes fødevarer til produktion af dyrefoder eller anden anvendelse end affaldsbehandling, betragtes det ikke som madaffald. Madaffald kan derfor først opstå, når et produkt anses som en fødevare.

Primære resultater

I rapporten er det skønnet, at mængden af madaffald i primærproduktionen i 2022 udgjorde 116.629 ton. Den estimerede mængde madaffald i forarbejdnings- og fremstillingssektoren er for 2022 opgjort til ca. 695.475 ton.

Samlet set er madaffaldsmængden steget med 227.500 ton fra 2018 til 2022. Stigningen finder sted i begge sektorer i fødevareforsyningskæden. Årsagen til stigningen er primært, at materialer, der tidligere indgik i produktionen af dyrefoder (f.eks. minkfoder), nu i stedet sendes til bioforgasning eller til produktion af bioethanol og dermed defineres som affald. Desuden er produktionen af kartofler stærkt forøget og resulterer i yderligere madaffaldsmængder.

 

Se rapporten her