Kortlægning af madaffald og madspild i restaurationsbranchen og restaurationstjenester for 2022

Rambøll, Econet og Om Affald har for Miljøstyrelsen kortlagt mængden af madaffald og madspild fra restaurationsbranchen og restaurationstjenester for 2022. En sådan detaljeret kortlægning udarbejdes hvert fjerde år og blev første gang foretaget for dataåret 2018.

Den samlede mængde madaffald for brancherne er opgjort til 75.634 ton for 2022 og madspildet er estimeret til 42.000 ton. I perioden er antallet af virksomheder med særskilt indsamling af madaffald steget med 30% til 3.908 virksomheder. Andelen af særskilt indsamlet madaffald i branchen er steget fra 20.351 ton i 2018 til 25.333 ton i 2022. Affaldssorteringsanalyser viser, at i samme periode er andelen af ikke-sorteret madaffald, som tidligere endte i restaffaldet, faldet fra 66% i 2018 til ca. 24% i 2022.

Affaldssorteringsanalyser viser dog, at der hos mange virksomheder fortsat eksisterer store mængder madaffald, der ikke udsorteres som særskilt madaffald.

Se rapporten her