NOVANA-rapporter om naturens tilstand 2022

Samlerapporten for NOVANA 2022 og NOVANA-fagrapporter 2022 er nu klar.

NOVANA-rapporterne er baseret på Miljøstyrelsens overvågning af natur og vandmiljø i det såkaldte NOVANA-program.
De væsentligste resultater i de faglige delrapporter har tidligere være præsenteret for en række interessenter den 12. januar 2024.

Læs nyheden fra 12. januar 2024:
Nye tal for naturens og miljøets tilstand 2022

De faglige delrapporter er udarbejdet af Aarhus Universitet (AU) og Danmarks og Grønlands Geologiske Undersøgelser (GEUS) på nær punktkilderapporten, som Miljøstyrelsen (MST) udarbejder.

Læs samlerapporten 2022 og de faglige delrapporter på AU/DCE’s hjemmeside, GEUS hjemmeside og punktkilderapporten på MST’s hjemmeside.

Naturtyperapporten er forsinket. Den offentliggøres hurtigst muligt på AU/DCE’s hjemmeside.

De omtale materialer linkes der til direkte herunder:

Fakta om NOVANA

Det Nationale Overvågningsprogram for Vandmiljø og Natur, NOVANA overvåger vandmiljøets og naturens tilstand.


NOVANA bidrager til, at Danmark opfylder de forpligtelser, vi har i forhold til national lovgivning, EU-direktiver og internationale konventioner om overvågning af vandmiljø, natur og luft.


De data om vandmiljø og natur, som NOVANA-programmet indsamler, opfylder store dele af behovet for viden om naturens tilstand, der skal bruges til at lave de nationale vandområde- og Natura 2000-planer. Læs mere om NOVANA på Miljøstyrelsens hjemmeside.

Her kan man læse, hvad den samlede NOVANA-overvågning omfatter, samt om hvor og hvor hyppigt overvågningen foregår.

Man kan også læse om, hvordan overvågningen helt konkret bliver udført, og du kan finde oplysninger om, hvad overvågningen viser.